MY ARTICLES

Windows Server System Portal [wss.pl]

  • BitLocker Drive Encryption w Windows Server 2008 R2 (część pierwsza) – wprowadzenie, wymagania, szyfrowanie partycji || BitLocker Drive Encryption in Windows Server 2008 R2 – introduction, requirements, partition encryption || only Polish version, link HERE
  • BitLocker Drive Encryption w Windows Server 2008 R2 (część druga) – typowe problemy oraz Hyper-V || BitLocker Drive Encryption in Windows Server 2008 R2 (Part Two) – common problems and Hyper-V || only Polish version, link HERE
  • BitLocker Drive Encryption w Windows Server 2008 R2 (część trzecia) – praca bez użycia modułu TPM || BitLocker Drive Encryption in Windows Server 2008 R2 (Part Three) – working without TPM module || only Polish version, link HERE

Microsoft TechNet Polska

  • Wprowadzenie do SQL Azure (część 1) – Omówienie technologii SQL Azure || Introduction to SQL Azure (Part 1) – SQL Azure Technology Overview || only Polish version, link HERE
  • Wprowadzenie do SQL Azure (część 2) – Przygotowanie środowiska do pracy || Introduction to SQL Azure (Part 2) – Preparation for work environment || only Polish version, link HERE
Software Developer’s Journal
  • Cloud Computing: Wprowadzenie do baz danych Microsoft SQL Azure || Cloud Computing: Introduction to cloud database Microsoft SQL Azure || only Polish version, link HERE

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.