[EN] Reminiscence Boulevard: Belfast SQL User Group

Friday evening after one hour bus trip (with UlsterBus), fifty minutes flight (with EasyJet) and almost three hours train trip (with EastMidlandsTrains) I back to home. Twenty eight hours earlier I landed in Belfast, where I went for invitation by Ryan Dickson {LINKEDIN}. Ryan is a leader of Belfast SQL Server User Group {PASSsite|Eventbrite} I have never been there, the group looks interesting, so based on previous talks with Ryan I decided to go…

IMG_5821Being MVP, member of PASS and Community Leader  – I have not only privileges, but obligations too. One of it is kind of ‘evangelization’. With Ryan we decided to showing and explaining for their members how Windows Azure SQL Database works. About twenty five people registered for this meeting and probably all came. We spend two hours, magically extended to almost three (hope that Ryan’s wife forgive us) discussing and playing around Windows Azure SQL Database, SQL Server 2016, Windows Azure Blob Storage, coloured management studio tabs, security and more.

I’m very proud and happy to deliver this session. Trip was a little annoying and stressful from time to time (eg, with NationalExpress delay to Gatwick Airport), but finally I had fantastic time and got new experience. Especially with significantly different accent of my Northern Ireland’s audience.

IMG_5820 IMG_5822 IMG_5823

Slides from my session are available HERE and if you were there… you can rate my session HERE

#NeverStopExploring

[PL] Po wyborach w ODS PTI

W sobotę dwudziestego dziewiątego marca w godzinach popołudniowych (co się stety-niestety pokryło z Global Windows Azure Bootcamp – na całe szczęście już po mojej sesji) odbyło się we wrocławskim hotelu im. Jana Pawła II – XII Walne Zgromadzenie ODS PTI‏.

ODS {LINK} czyli Oddział Dolnośląski, a PTI {LINK} czyli Polskie Towarzystwo Informatyczne, ktyórego mam zaszczyt być członkiem drugi rok. Nie jest ono (jak mawiają niektórzy) tak dynamicznym środowiskiem jak jego brytyjski odpowiednik BCS {LINK} czyli British Computer Society. Nie jest… jeszcze.

Czym jest owo Towarzystwo? Jak można przeczytać na stronie głównej PTI:

Misja PTI
PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

Członkami PTI są specjaliści – informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.
Ogół Członków Towarzystwa stanowi grono kolegów i przyjaciół, którzy czerpią radość z wzajemnych kontaktów, spotkań, prowadzonych rozmów i wspólnych działań. Kontakty i działania na płaszczyźnie koleżeńskiej, a nie tylko w sferze zawodowej i naukowej, są istotnym elementem życia Towarzystwa.

Ja sam styczność z Towarzystwem mam bardziej przez Sekcję Bezpieczeństwa Informacji (linka świadomie nie podaję, bo wiem jakie są niedociągnięcia na stronie…) jak działa we Wrocławiu. Takich sekcji Towarzystwo ma kilkanaście:

 • Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
 • Sekcja ds. Edukacji Informatycznej
 • Sekcja Egzaminatorów ECDL
 • Sekcja Historyczna
 • Sekcja Komputerów Klasy Mainframe
 • Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji
 • Sekcja Przyszłości IT
 • Sekcja Terminologiczna
 • Sekcja Wspierania Polskiej WikipediiRada Naukowa

Tymczasem najblizsze trzy lata zapowiadają się interesująco, bowiem w wyniku wyborów nowego zarządu ODS PTI skład zarzadu przedstawia się następująco:
Zarząd Oddziału:
Prezes: Zbigniew Huzar
Wiceprezes: Zygmunt Mazur
Sekretarz: Hanna Mazur
Członkowie: Tobiasz Koprowski, Lech Madeyski, Andrzej Niemiec, Janusz Żmudziński
Komisja Rewizyjna Oddziału:
Urszula Staszak – przewodnicząca, Ewa Szpunar-Huk, Krzysztof Ziemba
Sąd Koleżeński Oddziału:
Iwona Dubielewicz – przewodnicząca, Kazimierz Frączkowski, Leszek Koszałka

Do całości działań na rzecz społeczności kręcącej się wokół szeroko pojmowanej informatyki, pojawił się nowy krąg. A ja mam nie tylko nadzieję, ale i też chęć wykorzystania tej okazji do zrobienia kilku ciekawych projektów, inicjatyw, wydarzeń.

Będzie się działo… Stay Tuned!

[EN] Windows Azure Network Security | Whitepaper

Few days ago on MSDN Windows Azure Blog has been published new whitepaper about security in Microsoft Windows Azure environment. The author – Ashwin Palekar / Principal Program Manager, Windows Azure {MSDN PROFILE} – wrote on fourteen pages a lot of important information which could help in increasing security for Windows Azure. Here is the content list:

 • Abstract.
 • Introduction.
 • Guidelines for Securing Infrastructure as a Service.
 • Security Management and Threat Defense.
 • Guidelines for Securing Platform as a Service.
 • Appendix: Windows Azure Network Security Internals.
 • Isolation.
 • Microsoft Services.
 • References.

And here are two examples from this documents, abstract:

This document provides guidance on securing network communication for applications deployed in Windows Azure, enabling customers to determine how best to protect their virtual infrastructure and data.
The intended audience for this whitepaper includes:
• IT and Network administrators interested in deploying applications on Windows Azure
• Developers interested in creating applications that run on Windows Azure
• Technical decision makers (TDMs) considering Windows Azure to support new or existing services

and one of many schemas:

 

You can download (docx format, 579 kb) from HERE.