[PL] ORZECZNICTWO: Odsprzedaż oprogramowania w sieci

W papierowym wydaniu Rzeczpospolitej (strony Prawo Gospodarcze D11 | LINK) z dnia dwudziestego pierwszego marca br, ukazał się artykuł autorstwa Agnieszki Laskowskiej (radcy prawnego w DLA Piper |LINK|LINKEDIN) opisujący w ciekawy i profesjonalny sposób problem odsprzedaży oprogramowania, w szczególności odsprzedaży poprzez sieć.  Artykuł nawiązuje przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i jego wyroku z dnia trzeciego lipca ubiegłego roku (SYGN C-128/11 | LINK DO ORZECZENIA), który zajął się sprawą “UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corporation”. Czytamy o sprawie:

Oracle International Corp. udzielała klientom licencji na korzystanie ze swojego oprogramowania na wielu stanowiskach. Licencja ta była bezterminowa. Była nieprzenoszalna i miała odpłatny charakter. Klienci pobierali oprogramowanie ze strony Oracle, nie otrzymując od Oracle nośników, na których znajdowało się licencjonowane oprogramowanie. UsedSoft GmbH nabywała natomiast licencje od klientów oracle i odsprzedawała je podmiotom trzecim, wychodząc z założenia, że prawo do rozpowszechniania oprogramowania uległo już wyczerpaniu. UsedSoft GmbH odkupowała licencje w zakresie niewykorzystywanym przez pierwotnego klienta Oracle. W ocenie Ortacle International Corp. nie dochodziło do wyczerpania, w związku z czym UsedSoft GmbH prowadziło swoją działalność nielegalnie.

W jasny sposób radca opisuje w artykule zagadnienia udzielania takich licencji, ich zakupu pierworodnego (pierwsza sprzedaż) oraz przekazania innemu podmiotowi (odsprzedaż), ograniczeń jakie z takiej działalnośic wynikają oraz co chyba najwazniejsze odwołuje się również do przepisów obowiązujących w naszym lokalnym licencyjnym grajdołku.

Artykuł jest dośc obszerny (2/3 strony) a i wyciąganie specyficznych fragmentów trochę mija się z celem, więc zachęcam do samodzielnego zapoznania się z całością. Dodam tylko wniosek radcy:

Wydaje się, że stanowisko przedstawione przez Trybunał w komentowanym wyroku zmierza do zaadoptowania istniejących przepisów do zmian zachodzących na rynku informatycznym. Kierunek wskazany przez Trybunał wydaje się być słuszny i zdroworozsądkowy. Trudno bowiem znaleźć argumenty przemawiające za innym traktowaniem w kontekście wyczerpania nabywania kopii oprogramowania za pośrednictwem internetu i nabywania kopii programu na nośniku. Zwłaszcza, gdy w obu sytuacjach uprawniony otrzymuje stosowny ekwiwalent pienieżny z takie kopie i możliwość korzystania z oprogramowania.

Post Scriptum:

Warto zapoznać się z dwoma dokumentami dotyczącymi bezpośrednio tej sprawy (są dostępne również w języku polskim):

  1. WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 3 lipca 2012 r. – LINK (Ochrona prawna programów komputerowych – Wprowadzanie do obrotu używanych licencji na oprogramowanie komputerowe pobrane z Internetu – Dyrektywa 2009/24/WE – Artykuł 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania – Pojęcie „uprawnionego nabywcy”)
  2. OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO YVES’A BOTA przedstawiona w dniu 24 kwietnia 2012 r. – LINK (Axel W. Bierbach, syndyk masy upadłościowej UsedSoft GmbH, przeciwko Oracle International Corp. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)] Ochrona prawna programów komputerowych – Dyrektywa 2009/24/WE – Wprowadzanie do obrotu używanego oprogramowania komputerowego pobranego z Internetu – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania)