[EN] SharePoint 2010 December 2014 CU is available

Tile_ShrPtSvr10_h_rgbMicrosoft SharePoint Product Group released two important updates packs in December: one for SharePoint 2010 and one for SharePoint 2013. Let’s look for old SharePoint version. Before you will go to download and install you should remember that this December 2014 Cumulative Update (build no 14.0.7140.5000) require installed Service Pack 2 for SharePoint 2010, and is no longer support for Service Pack 2, and installation of base product and language packs are necessary, and SharePoint 2010 CU contain SharePoint Foundation CU (no double installation required).

Three files and three knowledge base articles for all:

 • KB 2899585 – about SharePoint Foundation 2010  and two important problems has been fixed:
 • Assume that you set the default value for a Date and Time column as the current date in a SharePoint 2010 custom list. When you create a new item to the list during 23:00 to 00:00, the date for this column is set as the next day.
 • Assume that you set an alert on a SharePoint 2010 Announcements list. When an alert email is triggered by an Announcements list item that contains many lines of content, the text in the mail body is formatted as strikethrough.
 • KB 2899583 – about SharePoint Server 2010  and few important problems has been fixed:
 • Assume that you start the User Profile Synchronization service on a SharePoint 2010 site collection. When a thumbnail for a profile picture is missing, the profile synchronization may fail because of a stopped-server error.
 • When you try to open a .pdf file from a search result on a SharePoint 2010 site, the .pdf file is opened in Adobe Reader instead of in the browser.
  Improves the integration of SharePoint 2010 and OneDrive for Business by letting administrators be able to add OneDrive for Business links on a SharePoint 2010 installation.
 • KB 2899587 – about Project Server 2010 and another two problems has been fixed:
 • When you change the view of the Project Center page and apply a different filter or grouping, the filter option and the grouping option do not change as expected, and the view may still be filtered or grouped based on the previous view.
 • Assume that you have a resource whose Latest Available date is set, and the resource’s calendar has exceptions. When you call the Resource.UpdateResources method, you may receive the "CalendarUnusedCalendarException" error message

You can downolad all necessary files (in total ca 3 GB size) directly from download center (almost directly – ‘cos you have to fill mail address twice uthorization code and next you will get download link on email message)

After installing the fixes you need to run the SharePoint 2010 Products Configuration Wizard on each machine in the farm.

More related important links (from SharePoint Release Team) are below:

[EN] Technical documentation for support SQL Server 2012 and Project Server 2010

LOGO__ProjectServer2010SQL Server 2012 came to the market a little bit earlier that expected. Because (for any reason) is possible to want to use SQL Server 2012 for existing products such SharePoint Server 2010  or Project Server 2010 we MUST be very careful and think and plan BEFORE we going to the installation process. On March 20 knowledge base on Microsoft TechNet was updated in the topic of:  support SQL Server 2012 and Project Server 2010. Let’s look for few most important points of that:

Environment:

 • Database server in a farm
  The 64-bit edition of Microsoft SQL Server 2012. The SharePoint Server 2010 Service Pack 1 and Project Server 2010 Service Pack 1 updates must be installed to your Project Server 2010 installations in your farm in order to use SQL Server 2012 to host your farm databases.
 • Single server that uses built-in database
  If you have Microsoft "Geneva" Framework installed, you must uninstall it before you install the Windows Identity Foundation (WIF).
 • Front-end Web servers and application servers in a farm
  The 64-bit edition of Windows Server 2008 (…) SP2; or the 64-bit edition of Windows Server 2008 R2 (…) If you are running Windows Server 2008 with SP1, the Microsoft SharePoint Products Preparation Tool installs Windows Server 2008 SP2 automatically.
 • Project Web App
  Project Professional client connectivity to Project Server 2010. Office Project Professional 2007 (SP2) will connect to Project Server 2010 only when backward compatibility mode (BCM) is enabled on the server. For more information about BCM, see Project Server 2010 upgrade overview.
 • Microsoft Project Professional 2010
  Microsoft Office Project Professional 2003 connectivity to Project Server 2010 is not supported, even when BCM is enabled on the server.
 • Reporting
  Microsoft Office Excel 2007 or Microsoft Excel 2010 is required for report authoring. Project Web App users do not require Microsoft Excel to view reports because the reports are rendered in HTML through Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010. To use reporting in Project Server 2010, you must install the SQL Server 2008 Analysis Management Objects (AMO) on each application server in the farm

More very detailed information and over thirty external links You will find on the page:  Hardware and software requirements (Project Server 2010)

[PL] SharePoint w Poniedziałek: wirtualne laboratorium

Jeśli mamy wystarczająco dużo zapasu sprzętowego na serwerze domowym lub firmowym (ten ostatni zdecydowanie lepszy), a mniej czasu i chęci na instalowanie i konfigurowanie środowiska SharePoint możemy wykorzystać istniejące wirtualne maszyny. Jest to szybsza droga na nauczenie się ćśrodowiska, choć nie zawsze najskuteczniejsza – mamy bowiem możliwość analizy, jak środowisko wygląda i co w jego skład wchodzi, ale nie zawsze jest łatwo dotrzeć do momentu.

W każdym razie od pewnego już czasu (dokładnie od dwudziestego szóstego marca – w wersji poprawionej i uzupełnionej) każdy z pasjonatów, adeptów, profesjonalistów i amatorów Microsoft SharePoint 2010 może zainstalować sobie środowisko testowe. Najpierw oczywiście musi mieć przygotowane środowisko:

System Requirements

Requirement

Item

Operating System

Microsoft Windows® Server 2008 R2 with the Hyper-V role enabled (Service Pack 1 highly recommended)

Drive Formatting

NTFS

Processor

Intel VT or AMD-V capable

RAM

4 GB or more (16 GB or more recommended)

Hard disk space required for install

100 GB (plus space for VHD growth)

Jak widać sporo tych wymagań. W praktyce przydałoby się jeszcze trochę więcej ramu, a przede wszystkim jakieś 400 GB na przestrzeń dla maszyn wirtualnych – ze względu na wydajność pracy. I jeszcze krótka wzmianka o zalecanej ilości pamięci:
i. “a”: 10240MB
ii. “b”: 4096MB
iii. “c”: 3072MB

Jeśli te wymagania mamy spełnione, możemy się udać na STRONĘ i rozpocząć pobieranie czterdziestu sześciu plików o łącznej wielkości około 29 GB (przed rozpakowaniem). W ramach tych plików dostaniemy trzy odrębne maszyny, pliki sprawdzające oraz instrukcję konfiguracji środowiska. Co jest na samych maszynach? Ach, to środowisko jest naprawdę imponujące (choć u mnie tylko na 2GB RAM zamiast zalecanych 10…):Untitled1

 • Maszyna wirtualna “a” zawiera wstępnie skonfigurowane środowisko zawierające:
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Evaluation Edition, running as an Active Directory Domain Controller for the “CONTOSO.COM” domain with DNS and WINS
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition with Analysis, Notification, and Reporting Services
  • Microsoft Visual Studio 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010 SP1 Enterprise Edition
  • Microsoft Office Web Applications SP1
  • Microsoft FAST Search for SharePoint 2010 SP1
  • Microsoft Project Server 2010 SP1
  • Microsoft Office Professional Plus 2010 SP1
  • Microsoft Visio 2010 SP1
  • Microsoft Project 2010 SP1
  • Microsoft Lync 2010
 • Maszyna wirtualna “b” zawiera wstępnie skonfigurowane środowisko zawierające:
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Evaluation Edition, joined to the “CONTOSO.COM” domain
  • Microsoft Exchange Server 2010 SP1
 • Maszyna wirtualna “c” zawiera wstępnie skonfigurowane środowisko zawierające:
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Evaluation Edition, joined to the “CONTOSO.COM” domain
  • Microsoft Lync Server 2010

  Untitled2

Po rozpakowaniu wszystkich trzech maszyn zajmuja one około 87 GB. Więcej informacji znajdziecie na stronie:

2010 Information Worker Demonstration
and Evaluation Virtual Machine (SP1)