[PL] SharePoint w Poniedziałek: wirtualne laboratorium

Jeśli mamy wystarczająco dużo zapasu sprzętowego na serwerze domowym lub firmowym (ten ostatni zdecydowanie lepszy), a mniej czasu i chęci na instalowanie i konfigurowanie środowiska SharePoint możemy wykorzystać istniejące wirtualne maszyny. Jest to szybsza droga na nauczenie się ćśrodowiska, choć nie zawsze najskuteczniejsza – mamy bowiem możliwość analizy, jak środowisko wygląda i co w jego skład wchodzi, ale nie zawsze jest łatwo dotrzeć do momentu.

W każdym razie od pewnego już czasu (dokładnie od dwudziestego szóstego marca – w wersji poprawionej i uzupełnionej) każdy z pasjonatów, adeptów, profesjonalistów i amatorów Microsoft SharePoint 2010 może zainstalować sobie środowisko testowe. Najpierw oczywiście musi mieć przygotowane środowisko:

System Requirements

Requirement

Item

Operating System

Microsoft Windows® Server 2008 R2 with the Hyper-V role enabled (Service Pack 1 highly recommended)

Drive Formatting

NTFS

Processor

Intel VT or AMD-V capable

RAM

4 GB or more (16 GB or more recommended)

Hard disk space required for install

100 GB (plus space for VHD growth)

Jak widać sporo tych wymagań. W praktyce przydałoby się jeszcze trochę więcej ramu, a przede wszystkim jakieś 400 GB na przestrzeń dla maszyn wirtualnych – ze względu na wydajność pracy. I jeszcze krótka wzmianka o zalecanej ilości pamięci:
i. “a”: 10240MB
ii. “b”: 4096MB
iii. “c”: 3072MB

Jeśli te wymagania mamy spełnione, możemy się udać na STRONĘ i rozpocząć pobieranie czterdziestu sześciu plików o łącznej wielkości około 29 GB (przed rozpakowaniem). W ramach tych plików dostaniemy trzy odrębne maszyny, pliki sprawdzające oraz instrukcję konfiguracji środowiska. Co jest na samych maszynach? Ach, to środowisko jest naprawdę imponujące (choć u mnie tylko na 2GB RAM zamiast zalecanych 10…):Untitled1

 • Maszyna wirtualna “a” zawiera wstępnie skonfigurowane środowisko zawierające:
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Evaluation Edition, running as an Active Directory Domain Controller for the “CONTOSO.COM” domain with DNS and WINS
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition with Analysis, Notification, and Reporting Services
  • Microsoft Visual Studio 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010 SP1 Enterprise Edition
  • Microsoft Office Web Applications SP1
  • Microsoft FAST Search for SharePoint 2010 SP1
  • Microsoft Project Server 2010 SP1
  • Microsoft Office Professional Plus 2010 SP1
  • Microsoft Visio 2010 SP1
  • Microsoft Project 2010 SP1
  • Microsoft Lync 2010
 • Maszyna wirtualna “b” zawiera wstępnie skonfigurowane środowisko zawierające:
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Evaluation Edition, joined to the “CONTOSO.COM” domain
  • Microsoft Exchange Server 2010 SP1
 • Maszyna wirtualna “c” zawiera wstępnie skonfigurowane środowisko zawierające:
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard Evaluation Edition, joined to the “CONTOSO.COM” domain
  • Microsoft Lync Server 2010

  Untitled2

Po rozpakowaniu wszystkich trzech maszyn zajmuja one około 87 GB. Więcej informacji znajdziecie na stronie:

2010 Information Worker Demonstration
and Evaluation Virtual Machine (SP1)

[EN] SharePoint 2010 Productivity Hub is available

LOGO__SharePoint2010A month and day before The Eve – 23rd November – Microsoft published one of most interesting xmass gift for SharePoint End Users. The Productivity Hub which is a site collection that offer training materials. It is very interesting tool, with many features like (based on Microsoft Download site):

 • Format: Pre-loaded SharePoint site collection, optimized for Web 2.0 functionality and easily deployed within SharePoint 2010 SP1 environment
 • Content: Convenient end user productivity training in a variety of formats (documents, videos, podcasts, etc.). Receive free periodic updates of content that you will learn about through the Productivity blog.
 • Blog: The Productivity blog offers tips and tricks for end user productivity. Use it as is, or your training staff can use the posts as their own to help them get started in running an internal blog.
 • Train the trainer: Includes IT/Manager section to aid with deployment of the site collection, and guidance to develop the Coach program
 • Products: Office (2007 & 2010), SharePoint (2007 & 2010), Windows 7, Internet Explorer 9, Project (2007 & 2010), Visio (2007 & 2010), Publisher (2007 & 2010), Live Meeting 2007, Communicator 2007, Groove 2007 and Lync 2010

With five files (in total 1688 MB) You can deply all of those on Windows 7 Desktop system. The minimum system requirements are very simple (almost): Windows 7, 2007 Office System, SharePoint Server 2010 SP1 with August 2011 CU, Silverlight 4. Almost because installation of SharePoint Server on Windows 7 is not easy (I’ll write how You can do that in my Monday Series). But all af those files:

ContentPack2010SP1-1.exe | 460.0 MB || ContentPack2010SP1-2.exe | 441.4 MB
ContentPack2010SP1-3.exe | 470.4 MB || ContentPack2010SP1-4.exe | 303.6 MB
CoreInstall2010SP1.exe | 14.0 MB

waiting for Your download HERE. Enjoy!

[EN] October 2011 Cumulative Updates Packages for SharePoint 2010 Family

LOGO__SharePoint2010About one month ago Microsoft published new Cumulative Packages for SharePoint 2010 Family. In the title I wrote “SharePoint 2010 Family” but in fact it’s Microsoft Office 2010 Family. These updates are for Office 2010, Project Server 2010, SharePoint Server 2010 (with some services) and SharePoint Foundation 2010. One month (in my opinion) is enough time break to start to think about this installation. If You are familiar to SharePoint solutions, probably You heard about “un-updateable photos” (for June update) or “Unable to complete upgrate…” (for August update).

What You can find in this update (in three parts | full list is here):

1 > INDIVIDUAL SERVER UPDATES (most important for us – SP Admins)

2596586 | Description of the Excel Services in SharePoint Server 2010 hotfix package (Vsrvwfe-x-none.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp)  | Excel Services in SharePoint Server 2010
2596582 | Description of the Excel Services in SharePoint Server 2010 hotfix package (Xlsrvwfe-x-none.msp)Excel Services in SharePoint Server 2010
2596583 | Description of the Excel Web App hotfix package (Xlwacwfe-x-none.msp) | Excel Web App
2596550 | Description of the Groove Server 2010 hotfix package (Ems-x-none.msp, Emsmui-xx-xx.msp):Groove Server 2010
2596580 | Description of the Office Web Apps hotfix package (Wacwfe-x-none.msp) | Office Web Apps
2596590 | Description of the PerformancePoint Services for SharePoint Server 2010 hotfix package (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui-xx-xx.msp) | PerformancePoint Services for SharePoint Server 2010
2596498 | Description of the Project Server 2010 hotfix package (Pjsrvwfe-x-none.msp)Project Server 2010
2596484 | Description of the SharePoint Foundation 2010 hotfix package (Sts-x-none.msp) |  SharePoint Foundation 2010
2596584 | Description of the SharePoint Server 2010 hotfix package (Dlc-x-none.msp, Osrv-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp)SharePoint Server 2010
2596581 | Description of the SharePoint Server 2010 hotfix package (Wdsrv-x-none.msp)SharePoint Server 2010

2 > ROLLUP SERVER UPDATES

Project server-package   
2596506  | Description of the Project Server 2010 cumulative update package (Project server-package)
Note: By installing this package, you will apply the whole cumulative update for Project Server, SharePoint Server, and SharePoint Foundation. It includes all applicable updates from the list of individual server updates in the following table.    
SharePoint server-package   
2596505  | Description of the SharePoint Server 2010 cumulative update package (SharePoint server-package)
Note: By installing this package, you will apply the whole cumulative update for SharePoint Server and SharePoint Foundation. It includes all applicable updates from the list of individual server updates in the following table.
SharePoint Foundation server-package   
2596508  | Description of the SharePoint Foundation 2010 cumulative update package (SharePoint Foundation server-package)

3 > OFFICE CLIENT UPDATES

2596587 | Description of the Access 2010 hotfix package (Ace-x-none.msp) | Access 2010
2596585 | Description of the Access 2010 hotfix package (Vbe7-x-none.msp) | Access 2010
2596496
| Description of the Access 2010 hotfix package (Access-x-none.msp) | Access 2010
2596554 | Description of the Excel 2010 hotfix package (x32 Excel-x-none.msp, x64 Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp) | Excel 2010
2596494
| Description of the Excel 2010 hotfix package (x86 Excel-x-none.msp,x64 Excel-x-none.msp) | Excel 2010
2596552
| Description of the Office 2010 hotfix package (Gfx-x-none.msp) | Office 2010
2596501 | Description of the Office 2010 hotfix package (Mso-x-none.msp) | Office 2010
2596500
| Description of the Office 2010 hotfix package (Oart-x-none.msp) | Office 2010
2596589 | Description of the OneNote 2010 hotfix package (Onenote-x-none.msp) | OneNote 2010
2596485 | Description of the Outlook 2010 hotfix package (x64 Outlook-x-none.msp; x86 Outlook-x-none.msp) | Outlook 2010
2596503 | Description of the PowerPoint 2010 hotfix package (Pptview-x-none.msp, Powerpoint-x-none.msp) | PowerPoint 2010
2596495
| Description of the Project 2010 hotfix package (Project-x-none.msp) | Project 2010
2596553
| Description of the Visio 2010 hotfix package (Visio-x-none.msp) | Visio 2010
2596551 | Description of the Word 2010 hotfix package (Word-x-none.msp) | Word 2010

As always – cumulative update IS NOT for automating, default installation. Before You go to update, please read documentation and workarounds. Apply any of above ONLY if the specific problem happen. Apply any of above ALWAYS first in testing environment, next for production systems.