[PL] PLSSUG we Wrocławiu po raz 46 (mój ostatni w tym roku)

W miniony czwartek miałem okazję uczestniczyć – po raz pierwszy jako zwykły uczestnik – w 46 Spotkaniu Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server {STRONA GRUPY} we Wrocławiu {STRONA SPOTKANIA}. Tym razem spotkanie w zasadzie nie dla mnie bo poświęcone tematyce BI (Business Intelligence), ale trochę związane ze mną poprzez Pyramid Analytics, międzynarodową firmę tworzącą lekkie, a niesamowicie wydajne narzędzie do tworzenia super-interaktywnych raportów w przeglądarce oraz przech trzech produktach biurowych: PowerPoint (Red Tool), Excel (Green Tool), Word (Blue Tool) opartych prawie w całości na MDX, którego w ogóle – zupełnie, zupełnie – nie dotykamy!

Gościem spotkania był Niv Feldman {TWITTER} z Pyramid Analytics, który nie dość, że przyleciał specjalnie do Wrocławia (wylot z warszawy o 13:30, powrót do Warszawy o 21:00) na nasze spotkanie, to jeszcze w półtorej godziny doprowadził do tego, że w przerwie po spotkaniu po długiej ciszy było słychać: oh, ah, niesamowite, mega i jakiś taki smuteczek od uczestników tworzących raporty w innych narzędziach… że u nas tak się nie da. Spotkanie prowadził nowy lider grupy Roman Czarko-Wasiutycz, który poza aktywnym działaniem przy SQLDay, SQLDay Lite oraz w Zarządzie Stowarzyszenia PLSSUG, podjął się trudu pracy ze społecznością lokalną.

Zdjęcia ze spotkania są dostępne i na MeetUp {TU} i na FaceBook {TU}, zaś slajdy oraz nagranie sesji (dzięki Kamilowi Nowińskiemu) pojawią się wkrótce na kanale Youtube {TU}.

[EN] SQL Server 2012 SP1 Cumulative Update 6 is available

LOGO__SQLServer2012Another update for SQL Server 2012 is available. This Cumulative Update No 6 for SQL Server 2012 with Service Pack 1 (Build number: 11.0.3381.0) resolving over twenty five requested bugs, appeared after Service Pack 1. The list are below:

VSTS BUG: 1222472 | 2827857
FIX: DTA does not work on SQL Server 2012 instance that uses a supplementary character collation

VSTS BUG: 1293680 | 2847735
FIX: "A PivotTable, cube function or slicer using connection <conn> had failed to refresh" error when you update data in an Excel workbook that is sourced from a perspective in SSAS 2012

VSTS BUG: 1396889 | 2859713
FIX: "The decryption key is incorrect" error when you open a symmetric key that is encrypted by an asymmetric key in SQL Server 2008, SQL Server 2012 or SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 1347148 | 2860446
FIX: An unexpected error occurs in function ‘XMCompressionAnalyzer::SelectBitPackCompression’ when you perform a Process command against a partitioned table in SSAS 2012

VSTS BUG: 1366483 | 2864111
FIX: It takes longer than expected to cancel an MDX query that contains many GROUP BY clauses in SSAS 2012

VSTS BUG: 1382357 | 2872854
FIX: Error 14420 when you enable Log Shipping on databases that are in an AlwaysOn availability group in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1405603 | 2872946
FIX: CPU spinning occurs when you use Power View to run a DAX query against a Multidimensional model in SSAS 2012

VSTS BUG: 1384027 | 2873474
FIX: Error "Column ‘<column name>’ is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause" when you run a query in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1416030 | 2874875
FIX: Dependent DBA member data is not updated when you use entity-based staging in MDS in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1377755 | 2874957
FIX: Scheduled data refresh disabled after you make some modifications to the PowerPivot workbook in SharePoint 2013 that interacts with SSAS 2012

VSTS BUG: 1362520 | 2875158
FIX: Inconsistent data order when you copy data from a PowerPivot worksheet to an Excel worksheet

VSTS BUG: 1428610 | 2876733
FIX: Slow performance on SQL Server 2012 linked server when you update the data together with different collation on the remote server

VSTS BUG: 1428782 | 2876882
FIX: "Internal error: An unexpected error occurred" when you run a Process command against the TFS SSAS cube

VSTS BUG: 1457677 | 2877100
FIX: A memory leak occurs when you enable AlwaysOn Availability Groups or SQL Server failover cluster in Microsoft SQL Server 2012

VSTS BUG: 1435963 | 2877857
FIX: "The OLE DB provider ‘<ProviderName>’ provided invalid collation" when you execute distributed queries through a linked server in SQL Server 2012 SP1

VSTS BUG: 1436162 | 2878139
FIX: "Using ‘dbghelp.dll’ version ‘4.0.5’" error is logged in SQL Server 2012 when a statement or job executes the sys.fn_xe_file_target_read_file stored procedure

VSTS BUG: 1403970 | 2878975
FIX: Access violation when you run a query that uses the "change_tracking_current_version()" function in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1402400 | 2879619
FIX: Date data is incorrect when you export an SSRS report that references a date that is earlier than March 1, 1900 as an Excel worksheet

VSTS BUG: 1428185 | 2880071
FIX: Error messages when you perform ProcessRecalc operation after the ProcessData operation on an SSAS 2012 tabular model

VSTS BUG: 1328807 | 2880094
FIX: Grand total or subtotal rows display incorrect result in a Power View report that runs against a multidimensional cube in SSAS 2012

VSTS BUG: 1402434 | 2884124
FIX: "Type mismatch" error when you run an MDX query that uses the Member.Name property against an SSAS 2012 database

VSTS BUG: 1387645 | 2884126
FIX: "RESTORE DATABASE is terminating abnormally" error when you restore the secondary database in SQL Server 2012

VSTS BUG: 21593 | 2886673
FIX: Incorrect returned value when you run an MDX query that contains a filter on a parent/child dimension in SSAS 2012

 

This update could be applied for: Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, when used with:

 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
   

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 6

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site where You can choose version (for all platforms: 32-bit & 64-bit) . This release is prepared as multilingual package. And here is the full list af all packages:

 • SQL Server 2012 | x86 | 2012_SP1_PPExcel_CU6_2874879_11_0_3381_x86
 • SQL Server 2012 | x86 | 2012_SP1_DAC_CU6_2874879_11_0_3381_x86
 • SQL Server 2012 | x86 | SQLServer2012_SP1_CU6_2874879_11_0_3381_x86
 • SQL Server 2012 | x64 | 2012_SP1_DAC_CU6_2874879_11_0_3381_x64
 • SQL Server 2012 | x64 | SQLServer2012_SP1_CU6_2874879_11_0_3381_x64
 • SQL Server 2012 | x64 | 2012_SP1_PPExcel_CU6_2874879_11_0_3381_x64

Enjoy!

[EN] SQL Server 2008 Service Pack 3 Cumulative Update 10 is available

LOGO__SQLServer2008SP3In March (till today) Microsoft released two packages of updates for SQL Server Environment. First post is for SQL Server 2008 with Service Pack 3.

In this Cumulative Update 10 [version build: 10.00.5835.00] Microsoft resolved about twelve bugs which could be applies to:

 • Microsoft SQL Server 2008 with Service Pack 3, when used with:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Express

Here is the list of resolved bugs:

VSTS BUG: 1182695 | 2504090
FIX: Access violation or incorrect result when you insert data into or update a new partition of a partitioned table in SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2008

VSTS BUG: 1181850;1182472 | 2566163
FIX: Poor performance when table-valued functions use many table variables in SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2008

VSTS BUG: 878127;877088 | 2675522
FIX: Access violation when you run DML statements against a table that has partitioned indexes in SQL Server 2008 R2, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1178048;1144394;1149775 | 2793580
FIX: An update is available that enables you to exclude system databases from Query Statistics collection sets when you use the management data warehouse in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2008

VSTS BUG: 1171294 | 2803994
FIX: Data corruption occurs when LOB data is loaded into a Transact-SQL variable in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2008

VSTS BUG: 1165833 | 2809431
FIX: Heap corruption occurs when an MDX error message is generated in SSAS 2008, SSAS 2008 R2 or SSAS 2012

VSTS BUG: 1186852 | 2812884
FIX: Index size increases significantly after you rebuild the index online and RCSI is enabled in SQL Server 2008

VSTS BUG: 1167994 | 2821836
FIX: Incorrect result when you run an MDX query that returns multiple calculated members in SSAS 2008

 

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 10

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site where You can choose version (for 32-bit and 64-bit and Itanium) . This release is prepared as multilingual package. And here is the full list af all packages:

 • SQL Server 2008 | All (Global)| x86| SQLServer2008_SP3_CU10_2814783_10_00_5835_x86
 • SQL Server 2008 | All (Global) | x64 | SQLServer2008_SP3_CU10_2814783_10_00_5835_x64
 • SQL Server 2008 | All (Global) | ia64 | SQLServer2008_SP3_CU10_2814783_10_00_5835_IA64

Enjoy!