[PL] Po wyborach w ODS PTI

W sobotę dwudziestego dziewiątego marca w godzinach popołudniowych (co się stety-niestety pokryło z Global Windows Azure Bootcamp – na całe szczęście już po mojej sesji) odbyło się we wrocławskim hotelu im. Jana Pawła II – XII Walne Zgromadzenie ODS PTI‏.

ODS {LINK} czyli Oddział Dolnośląski, a PTI {LINK} czyli Polskie Towarzystwo Informatyczne, ktyórego mam zaszczyt być członkiem drugi rok. Nie jest ono (jak mawiają niektórzy) tak dynamicznym środowiskiem jak jego brytyjski odpowiednik BCS {LINK} czyli British Computer Society. Nie jest… jeszcze.

Czym jest owo Towarzystwo? Jak można przeczytać na stronie głównej PTI:

Misja PTI
PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

Członkami PTI są specjaliści – informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.
Ogół Członków Towarzystwa stanowi grono kolegów i przyjaciół, którzy czerpią radość z wzajemnych kontaktów, spotkań, prowadzonych rozmów i wspólnych działań. Kontakty i działania na płaszczyźnie koleżeńskiej, a nie tylko w sferze zawodowej i naukowej, są istotnym elementem życia Towarzystwa.

Ja sam styczność z Towarzystwem mam bardziej przez Sekcję Bezpieczeństwa Informacji (linka świadomie nie podaję, bo wiem jakie są niedociągnięcia na stronie…) jak działa we Wrocławiu. Takich sekcji Towarzystwo ma kilkanaście:

  • Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
  • Sekcja ds. Edukacji Informatycznej
  • Sekcja Egzaminatorów ECDL
  • Sekcja Historyczna
  • Sekcja Komputerów Klasy Mainframe
  • Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji
  • Sekcja Przyszłości IT
  • Sekcja Terminologiczna
  • Sekcja Wspierania Polskiej WikipediiRada Naukowa

Tymczasem najblizsze trzy lata zapowiadają się interesująco, bowiem w wyniku wyborów nowego zarządu ODS PTI skład zarzadu przedstawia się następująco:
Zarząd Oddziału:
Prezes: Zbigniew Huzar
Wiceprezes: Zygmunt Mazur
Sekretarz: Hanna Mazur
Członkowie: Tobiasz Koprowski, Lech Madeyski, Andrzej Niemiec, Janusz Żmudziński
Komisja Rewizyjna Oddziału:
Urszula Staszak – przewodnicząca, Ewa Szpunar-Huk, Krzysztof Ziemba
Sąd Koleżeński Oddziału:
Iwona Dubielewicz – przewodnicząca, Kazimierz Frączkowski, Leszek Koszałka

Do całości działań na rzecz społeczności kręcącej się wokół szeroko pojmowanej informatyki, pojawił się nowy krąg. A ja mam nie tylko nadzieję, ale i też chęć wykorzystania tej okazji do zrobienia kilku ciekawych projektów, inicjatyw, wydarzeń.

Będzie się działo… Stay Tuned!

[EN] 00:00 Saturday, 29th March – The Day of GWAB

It’s Midnight of March, 29th. Today is the GWAB Day. W0000t?

GWAB_logoGWAB – better known as Global Windows Azure Bootcamp is the second and last global event oriented to Windows Azure (keep mind for news from BUILD Conference in USA). One Year ago I was an attendee of FIRST AND ONLY ONE event in Poland, in Wroclaw. We played with rendering project and for few hours we have been in TOP10 in the World! This year is a little different, especially that I’m not only attendee, I’m speaking too.

GWAB – “In April of 2013 we held the first Global Windows Azure Bootcamp at more than 90 locations around the globe! This year we are again again offering up a one day deep dive class to help thousands of people get up to speed on developing Cloud Computing Applications for Windows Azure. In addition to this great learning opportunity the hands on labs are pooling ahuge global compute farm to perform diabetes research.

In Poland this year GWAB will be held in four cities Wrocław, Warsaw, Katowice and Szczecin. Most important and best place for it is of course in Wrocław (my city). But we are very happy to having competitors in different cities, especially that in all cities organizers focusing on different subjects and values of Microsoft Cloud Services. Of course based on different time zones – GWAB is now running and statistics too:

Captura_GWAB_progress

Out timm will join for this global event in next nine ours. Who is in our team? Great, great local community folks, influencers, leaders of local user groups, speakers, and more, more, more: Łukasz Gąsior {@lukaszgasior}, Gosia Borzęcka {@GosiaBorzecka}, Mirosław Pragłowski {@mpraglowski} and Paweł Łukasik {@pawel_lukasik}. And yes, I know no easy names for foreigners… What we will do? We prepared full, looong busy day with several sessions, unlimited coffee, lunch and of course unlimited level of fun. Here is our agenda:

09:15 | Superfarm Experiment | Łukasz Gąsior
09:45 | Introduction to Windows Azure | Gosia Borzęcka
11:00 | YouTube in Polish means Media Services in Cloud | Paweł Łukasik
12:30 | Windows Azure SQL Server Tips and Tricks | Tobiasz J. Koprowski
14:30 | Windows Azure Service Bus | Łukasz Gąsior
16:30 | Azure without ‘clickology’ | Mirosław Pragłowski
18:15 | Counting Azure | Paweł Łukasik

Exciting! And here is the link for our event site: http://gwab-2014.codingtv.pl/