[PL] II Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej

Stowarzyszenie ISSA Polska w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Instytut Informatyki Śledczej (IIS) zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Informatyki Śledczej, która odbędzie się 22 kwietnia 2010 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Konferencja jest coroczną inicjatywą Stowarzyszenia, mającą na celu popularyzację wiedzy z zakresu informatyki śledczej. Program konferencji zapełnią merytoryczne prelekcje dotyczące szerokiego spektrum zagadnień związanych z polskim prawem, wykorzystaniem dowodu elektronicznego w procesie cywilnym, a także prawom pracownika w świecie wirtualnym. Poruszany będzie również temat technologii informatycznych wykorzystywanych w korporacjach zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mamy nadzieję, że dzięki konferencji, zarówno praktycy zajmujący się zawodowo informatyką śledczą, jak i teoretycy prawa specjalizujący się w dziedzinie informatyki, będą mogli usystematyzować swoja wiedzę i podzielić się doświadczeniami.

Zagadnienia tematyczne Konferencji:

  • elektroniczny materiał dowodowy w postępowaniu cywilnym,
  • zabezpieczanie elektronicznego materiału dowodowego,
  • prawa pracownika w świecie wirtualnym,
  • postępowanie wewnątrz-korporacyjne w aspekcie prawnym oraz technicznym,
  • zarządzanie e-zagrożeniami,
  • najlepsze światowe praktyki informatyki śledczej.

AGENDA:

08:00-09:00 | Rejestracja i przerwa kawowa
09:00-09:10 | Rozpoczęcie
09.10-09:40 |
Status prawny opinii pozasądowej | Prof. dr hab. Tadeusz Widła | Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Kryminalistyki
09:40-10:10 | Prawne aspekty postępowania z dowodami cyfrowymi | Prof. dr hab. Andrzej Adamski | Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
10:10-10:25 | Przerwa
10:25-10:55 | Problem identyfikacji podmiotu w świecie elektronicznym | Dr Dariusz Szostek | Śląska Szkoła Zarządzania w Katowicach, Zakład Prawa i Polityki Społecznej
10:55-11:25 | Elektroniczny materiał dowodowy w świecie cywilnym | Tomasz Chmielewski | Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy
11:25-11:55 | Prawo do prywatności w postępowaniach wewnętrznych | Dr Arkadiusz Lach | Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Karnego
11:55-12:10 | Przerwa
12:10-12:55 | Computer Forensic Best practices | Russell May | Forensic Investigation and Training, Wielka Brytania
12:55-13:40 | Managing the e-threats | Christopher  Simpson | National Policing Improvement Agency, Wielka Brytania
13:40-14:30 | Lunch
14:30-15:00 | Postępowanie wewnątrz-korporacyjne – aspekty techniczne | Tomasz Dyrda | Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Ernst&Young, IIŚ
15:00-15:30 | Narzędzia prezentacji wyników | Grzegorz Idzikowski | Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w Ernst&Young
15:30-16:00 | Live forensics – zabezpieczanie elektronicznego materiału dowodowego raz jeszcze | Przemysław Krejza, Prezes Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej
16:00-16:20 | Część oficjalna, Rozlosowanie nagrody za udział w ankiecie

Strona konferencji: http://www.iis.org.pl/2-ogolnopolska-konferencja-informatyki-sledczej