[EN] Technical documentation for support SQL Server 2012 and Project Server 2010

LOGO__ProjectServer2010SQL Server 2012 came to the market a little bit earlier that expected. Because (for any reason) is possible to want to use SQL Server 2012 for existing products such SharePoint Server 2010  or Project Server 2010 we MUST be very careful and think and plan BEFORE we going to the installation process. On March 20 knowledge base on Microsoft TechNet was updated in the topic of:  support SQL Server 2012 and Project Server 2010. Let’s look for few most important points of that:

Environment:

 • Database server in a farm
  The 64-bit edition of Microsoft SQL Server 2012. The SharePoint Server 2010 Service Pack 1 and Project Server 2010 Service Pack 1 updates must be installed to your Project Server 2010 installations in your farm in order to use SQL Server 2012 to host your farm databases.
 • Single server that uses built-in database
  If you have Microsoft "Geneva" Framework installed, you must uninstall it before you install the Windows Identity Foundation (WIF).
 • Front-end Web servers and application servers in a farm
  The 64-bit edition of Windows Server 2008 (…) SP2; or the 64-bit edition of Windows Server 2008 R2 (…) If you are running Windows Server 2008 with SP1, the Microsoft SharePoint Products Preparation Tool installs Windows Server 2008 SP2 automatically.
 • Project Web App
  Project Professional client connectivity to Project Server 2010. Office Project Professional 2007 (SP2) will connect to Project Server 2010 only when backward compatibility mode (BCM) is enabled on the server. For more information about BCM, see Project Server 2010 upgrade overview.
 • Microsoft Project Professional 2010
  Microsoft Office Project Professional 2003 connectivity to Project Server 2010 is not supported, even when BCM is enabled on the server.
 • Reporting
  Microsoft Office Excel 2007 or Microsoft Excel 2010 is required for report authoring. Project Web App users do not require Microsoft Excel to view reports because the reports are rendered in HTML through Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010. To use reporting in Project Server 2010, you must install the SQL Server 2008 Analysis Management Objects (AMO) on each application server in the farm

More very detailed information and over thirty external links You will find on the page:  Hardware and software requirements (Project Server 2010)

[PL] Inside Microsoft SharePoint 2010 w fazie RTM

Wydawnictwo Microsoft Press przesłało właśnie do produkcji najnowszą książkę z zakresu technologii SharePoint. Prawie siedmiusetstronicowa książka: Inside Microsoft SharePoint 2010 to dzieło zespołu ekspertów z Critical Path Training czyli: Andrew Connella, Scota Hilliera, Davida Manna, oczywiście pod przewodnictwem samego Teda Pattisona!

W książce zostały omówione wszystkie najważniejsze tematy związane z nowym środowiskiem: SharePoint Foundation, wdrażanie srodowiska, opcje bezpieczeństwa dla aplikacji (sandbox), tworzenie szablonów, web partów, list, typów zawartości, współpraca z LINQ-to-SharePoint, rozszerzone możliwości wyszukiwania przez Business Connectivity Services oraz Enterprise Search, oraz zupełnie nowa funkcjonalność: Enterprise Content Management. Poniżej zamieszczam listę rozdziałów:

 • Chapter 01: SharePoint 2010 Developer Roadmap
  Chapter 02: Sharepoint Foundation Development
  Chapter 03: SharePoint Developer Tools in Microsoft Visual Studio 2010
  Chapter 04: Sandboxed Solutions
  Chapter 05: Pages and Navigation
  Chapter 06: Controls and Web Parts
  Chapter 07: Lists and Events
  Chapter 08: Templates and Type Definitions
  Chapter 09: Accessing Data in Lists
  Chapter 10: Client-Side Programming
  Chapter 11: Creating and Developing Workflows
  Chapter 12: SharePoint Security
  Chapter 13: Business Connectivity Services
  Chapter 14: Enterprise Content Management
  Chapter 15: SharePoint Search

Książka jest do kupienia w wydawnictwie O’Reilly w cenie od 48 dolarów (e-book) do 65 dolarów (wersja drukowana z e-bookiem). Więcej informacji na temat książki można znaleźć w TYM miejscu.