[PL] ORZECZNICTWO: Odsprzedaż oprogramowania w sieci

W papierowym wydaniu Rzeczpospolitej (strony Prawo Gospodarcze D11 | LINK) z dnia dwudziestego pierwszego marca br, ukazał się artykuł autorstwa Agnieszki Laskowskiej (radcy prawnego w DLA Piper |LINK|LINKEDIN) opisujący w ciekawy i profesjonalny sposób problem odsprzedaży oprogramowania, w szczególności odsprzedaży poprzez sieć.  Artykuł nawiązuje przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i jego wyroku z dnia trzeciego lipca ubiegłego roku (SYGN C-128/11 | LINK DO ORZECZENIA), który zajął się sprawą “UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corporation”. Czytamy o sprawie:

Oracle International Corp. udzielała klientom licencji na korzystanie ze swojego oprogramowania na wielu stanowiskach. Licencja ta była bezterminowa. Była nieprzenoszalna i miała odpłatny charakter. Klienci pobierali oprogramowanie ze strony Oracle, nie otrzymując od Oracle nośników, na których znajdowało się licencjonowane oprogramowanie. UsedSoft GmbH nabywała natomiast licencje od klientów oracle i odsprzedawała je podmiotom trzecim, wychodząc z założenia, że prawo do rozpowszechniania oprogramowania uległo już wyczerpaniu. UsedSoft GmbH odkupowała licencje w zakresie niewykorzystywanym przez pierwotnego klienta Oracle. W ocenie Ortacle International Corp. nie dochodziło do wyczerpania, w związku z czym UsedSoft GmbH prowadziło swoją działalność nielegalnie.

W jasny sposób radca opisuje w artykule zagadnienia udzielania takich licencji, ich zakupu pierworodnego (pierwsza sprzedaż) oraz przekazania innemu podmiotowi (odsprzedaż), ograniczeń jakie z takiej działalnośic wynikają oraz co chyba najwazniejsze odwołuje się również do przepisów obowiązujących w naszym lokalnym licencyjnym grajdołku.

Artykuł jest dośc obszerny (2/3 strony) a i wyciąganie specyficznych fragmentów trochę mija się z celem, więc zachęcam do samodzielnego zapoznania się z całością. Dodam tylko wniosek radcy:

Wydaje się, że stanowisko przedstawione przez Trybunał w komentowanym wyroku zmierza do zaadoptowania istniejących przepisów do zmian zachodzących na rynku informatycznym. Kierunek wskazany przez Trybunał wydaje się być słuszny i zdroworozsądkowy. Trudno bowiem znaleźć argumenty przemawiające za innym traktowaniem w kontekście wyczerpania nabywania kopii oprogramowania za pośrednictwem internetu i nabywania kopii programu na nośniku. Zwłaszcza, gdy w obu sytuacjach uprawniony otrzymuje stosowny ekwiwalent pienieżny z takie kopie i możliwość korzystania z oprogramowania.

Post Scriptum:

Warto zapoznać się z dwoma dokumentami dotyczącymi bezpośrednio tej sprawy (są dostępne również w języku polskim):

 1. WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 3 lipca 2012 r. – LINK (Ochrona prawna programów komputerowych – Wprowadzanie do obrotu używanych licencji na oprogramowanie komputerowe pobrane z Internetu – Dyrektywa 2009/24/WE – Artykuł 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania – Pojęcie „uprawnionego nabywcy”)
 2. OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO YVES’A BOTA przedstawiona w dniu 24 kwietnia 2012 r. – LINK (Axel W. Bierbach, syndyk masy upadłościowej UsedSoft GmbH, przeciwko Oracle International Corp. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)] Ochrona prawna programów komputerowych – Dyrektywa 2009/24/WE – Wprowadzanie do obrotu używanego oprogramowania komputerowego pobranego z Internetu – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania)

[PL] Windows Update Error: raz, drugi, trzeci..

Trzy serwery, wszystkie takie same: Windows Server 2008 R2 SP1 x64. Na dwóch poprawki ostatnio dało się zainstalować na trzecim już nie. Jedna próba, druga, trzecia. Restart, zmiana ustawień, sprawdzenie połączenia, adresacji, proxy i-te-pe i-te-de. I dalej nic. Efekt ciągle taki sam:

Rys.1 | Problem z pobraniem i instalacją poprawek.

W globalnej sieci (przy użyciu wybranej przez siebie wyszukiwarki) możemy znaleźć takie proste rozwiązanie tego problemu:

  1: Uruchom CMD (z opcja Uruchom jako Administrator)
  2: Pierwsze polecenie: 
  3:   net stop wuauserv
  4: Drugie polecenie: 
  5:   ren c:\windows\SoftwareDistribution softwaredistribution.old
  6: Trzecie polecenie: 
  7:   net start wuauserv

Rys.2 | Uruchomienie na koncie użytkownika lokalnego, mimo wybrania opcji runas nie dało odpowiedniego rezultatu.

Rys.3 | Natomiast na koncie administratora lokalnego zadziałało…

Rys.4 | … tak jak miało, czyli pozwoliło na odpytanie o poprawki…

Rys.5 | Oraz co najważniejsze ich pobranie i instalację. Na szczęście system pamiętał ile tych poprawek już było i informacja: “Updates were instaled: never” okazała się nie prawdziwa.

[EN] SQL Server 2012 Service Pack 1 Cumulative Update 2 is available

LOGO__SQLServer2012Microsoft released SQL Server 2012 just few months ago. Now we have second update for Service Pack 1. It’a growing rapidly. It’s a production system, but still with many changes.

In this Cumulative Update 2 [version build: 11.0.3339.0.] microsoft resolved over fifty bugs which could be applied to:

 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, when used with:
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise

Before You will go to install this update, You must remember about special note form SQL Release Service Blog:

In addition to new fixes introduced in CU2, SQL Server 2012 SP1 CU2 contains a rollup of all fixes previously released in SQL Server 2012 RTM CU5. For customers upgrading to Service Pack 1 from SQL Server 2012 RTMCU5, you should consider applying SQL Server 2012 SP1 CU2 to ensure CU5 fixes are available post upgrade to Service Pack 1.

Now we can look for the list of resolved bugs:

VSTS BUG: 1155749 | 972936
FIX: "SqlDumpExceptionHandler: Process generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION." error when you run a query in SQL Server 2012, in SQL Server 2008, in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2005

VSTS BUG: 1133945 | 2509302
FIX: A database transaction log continues to grow after you upgrade to SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2 SP1, SQL Server 2008 SP2 or SQL Server 2008 SP3

VSTS BUG: 1154924 | 2674636
FIX: The size of a database file is not reduced when you use the DBCC SHRINKFILE command in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1029028 | 2688395
FIX: Cannot create a snapshot of a database that contains a full-text catalog in read-only or standby mode in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1133924 | 2696161
FIX: Error message when you try to view a report in SSRS 2012, in SSRS 2008 R2 or in SSRS 2008: "Different query parameters resulted in a same hash"

VSTS BUG: 1154926 | 2715512
FIX: Error messages when you use dtexec to execute packages in SSIS 2008, in SSIS 2012 or in SSIS 2008 R2

VSTS BUG: 1136154 | 2715841
FIX: Report Viewer 2010 does not display the DateTime parameter when you run a report in SSRS 2012

VSTS BUG: 1155739 | 2734191
FIX: Reports are not printed in the defined page size when you use the RSClientPrint control to print reports in SSRS 2008 R2

VSTS BUG: 1080478 | 2739213
FIX: Error message when you render an SSRS report that uses the rc:Toolbar=false parameter in the URL: "An error occurred within the report server database"

VSTS BUG: 1154934 | 2742131
FIX: "0xe0434f4d" exception and "0xC001000A" error message when you create a maintenance plan on an MSX server

VSTS BUG: 1034257 | 2748780
FIX: Calculated measures are changed after you browse a cube in SSAS 2012

VSTS BUG: 1080464 | 2749913
FIX: Unhandled exception when you use a marked transaction that spans multiple databases in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1080488 | 2752432
FIX: High CPU usage when you query a binary large object column by using the NOLOCK hint in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1080467 | 2754301
FIX: Large queries that modify data run slower than expected when many locks accumulate in a SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1080470 | 2754800
FIX: Error 17066 when you replicate a table article that contains an ntext data type column in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1080490 | 2755767
FIX: A transaction log restore operation takes longer than expected and a 3402 error occurs if a database file is removed in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1133929 | 2756471
FIX: Incorrect result is returned when you query an indexed view by using the NOEXPAND hint in SQL Server 2008, in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1080476 | 2757356
FIX: "The component is waiting for a notification" error message and SSIS 2012 or SSIS 2008 R2 package stops responding when you use Microsoft Connector 1.1 for SAP BI to extract data from SAP BW

VSTS BUG: 1080458 | 2761600
FIX: Text is truncated in a Tablix control in an report of SSRS 2008 R2 or SQL Server 2012 after you export the report as a PDF or image file

VSTS BUG: 1133941 | 2761934
FIX: Support for the varchar(max), nvarchar(max), and varbinary(max) data types is added in most OLE DB providers in SQL Server 2012 or in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 1080492 | 2762102
FIX: Incorrect result when you run an MDX query that has an Aggregate function in SSAS 2008 R2 or in SSAS 2012

VSTS BUG: 1158568 | 2765785
FIX: Access violation when you execute an SSIS 2008 R2 or SSIS 2012 package that contains a Sort transformation on a computer that has multiple CPUs

VSTS BUG: 1154928 | 2767183
FIX: Installation failure when you try to install SQL Server 2012 Remote Blob Store for an additional database on the same instance of SQL Server by using the command line

VSTS BUG: 1154929 | 2769594
FIX: SQL Server 2012 experiences out-of-memory errors

VSTS BUG: 1154930 | 2769673
FIX: Data type length is doubled in a generated script when you use the SQL Server 2012 Change Data Capture Service for Oracle by Attunity

VSTS BUG: 1158570 | 2770258
FIX: You receive an incorrect result when you run a query against a partitioned table in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1158572 | 2776344
FIX: Deadlocks occur when you execute a stored procedure to alter a temporary table if lock partitioning is enabled in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1154933 | 2776947
FIX: Incorrect result in a calculated column when the column contains an expression that resembles "ISBLANK(RELATED())" in SSAS 2012

VSTS BUG: 1154936 | 2777097
FIX: Defined measure groups for a perspective are missing after you save or deploy the perspective in Visual Studio

VSTS BUG: 1133954 | 2778088
FIX: Memory leak if you enable the AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC statistics option in SQL Server 2008, in SQL Server 2012 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 1154937 | 2778200
FIX: A hotfix is available that improves performance for an MDX query that uses the "NON EMPTY" operation together with overlapping calculations in SQL Server 2012 Analysis Services

VSTS BUG: 1158574 | 2778479
FIX: 17066 and 3624 errors when you run the sp_refreshview stored procedure in a large batch that performs binary large object-related operations in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1101725 | 2778494
FIX: Incorrect result when you run a query that uses the TRY_CONVERT function together with the style parameter in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1154931 | 2779898
FIX: Error messages when you impersonate another user and run an MDX query in SSAS 2012

VSTS BUG: 1158580 | 2781008 
FIX: "User cannot be found" error message in SSRS 2008 R2 or in SSRS 2012 after the logon name is changed in Active Directory

VSTS BUG: 1122125 | 2781126
FIX: W3wp.exe exceptions and SharePoint farm becomes unavailable after you disable a data refresh schedule for a PowerPivot workbook in SharePoint 2013 that interacts with SSAS 2012

VSTS BUG: 1155752 | 2781486
FIX: Error messages when you perform a product update to a UCP-managed instance of SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012

VSTS BUG: 1133338 | 2785014
FIX: Access violation when you split a partitioned table in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1133455 | 2785054
FIX: Incorrect results when a query references _90 Windows collations in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1158588 | 2785079
FIX: A "non-yielding" error occurs on a server for Service Broker Message Forwarding in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1154927 | 2785699
FIX: Error message when you view SharePoint integrated data-driven subscriptions after you upgrade to SSRS 2012

VSTS BUG: 1155758 | 2786212
FIX: Access violation occurs when you run a spatial query over a linked server in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1158592 | 2788362
FIX: Error 28921 and error 18054 when you start an instance of SQL Server 2008 R2 or SQL Server 2012 that is upgraded from SQL Server 7.0

VSTS BUG: 1143654 | 2790878
FIX: Error when you rerun a matching policy rule in a Data Quality Client application in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1138636 | 2792894
FIX: Error when you publish business rules for an entity in SQL Server 2012

VSTS BUG: 1161356 | 2793634
FIX: Windows Installer starts repeatedly after you install SQL Server 2012 SP1

VSTS BUG: 1140319 | 2800050
FIX: Component installation process fails after you install SQL Server 2012 SP1

VSTS BUG: 1128676 | 2800293
FIX: MDS entity-based staging process does not update attribute values after you apply SQL Server 2012 SP1

VSTS BUG: 1155994 | 2800355
FIX: Attribute value does not update during validation when two business rules update the same attribute to a certain value in SQL Server 2012 MDS

VSTS BUG: 1141158 | 2801379
FIX: Error 17883 when you run a query on a server that has many CPUs and a large amount of memory in SQL Server 2012

 

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 2

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site where You can choose version (for 32-bit and 64-bit / Itanium version not exist for SQL Server 2012) . This release is prepared as multilingual package. And here is the full list af all packages:

 • SQL Server 2012 | All Languages (Global) | x86 | 2012_SP1_PPExcel_CU2_2790947_11_0_3339_x86
 • SQL Server 2012 | All Languages (Global) | x86 | 2012_SP1_DAC_CU2_2790947_11_0_3339_x86
 • SQL Server 2012 | All Languages (Global) | x86 | SQLServer2012_SP1_CU2_2790947_11_0_3339_x86
 • SQL Server 2012 | All Languages (Global) | x64 | 2012_SP1_DAC_CU2_2790947_11_0_3339_x64
 • SQL Server 2012 | All Languages (Global) | x64 | SQLServer2012_SP1_CU2_2790947_11_0_3339_x64
 • SQL Server 2012 | All Languages (Global) | x64 | 2012_SP1_PPExcel_CU2_2790947_11_0_3339_x64

Enjoy!