[EN] Basic SharePoint 2010 Security Training

LOGO__SharePoint2010Sahil Malik {BLOG | TWITTER | FACEBOOK} – well known Microsoft SharePoint MVP, and author of several books about .NET and SharePoint  – published few weeks ago interesting, short training about basic security for SharePoint 2012. In sixty eight minutes You can learn about autorization, authentication (standard and claims). The course is delivering in two parts:

SharePoint Security Basics >> Object model for users / Object model for securable objects / Object Model vs. UI comparison / SiteUsers, Users, Allusers / SPBasePermissions Enum, and Permissions levels / Authentication and Authorization as configured in the SharePoint web.config / Claims overview, and a comparison of Windows vs Claims / Claims based auth in SharePoint / Setting up a SharePoint web app to use claims based auth. / Setting up a membership provider / Editing the web.configs to hook in your Membership provider / Using a web application that uses claims based identities through the browser / Using a SharePoint claims based site through Office Applications / End The claimsprincipal and claims property on a user

Claims Augmentation >> An Introduction to Claims Augmentation / Authoring a Basic Custom Claims Provider / Custom Claims Provider Running in Sharepoint / Adding Hierarchy / Searching for Claims / The FillResolve Method / Name Resolution

More information, registration, agenda and materials You can find ar PluralSight site HERE. ENJOY!!

[EN] St.Nicolas Gift for SharePoint Maniacs

BOOKLET__the-sharepoint-2010-handbook-vol-1If You are not SharePoint Maniacs…  You can still back to right way. We are full of forgiveness. But If Your friend, brother, sister, mother, father,  lover, boy- or girl-friend, husband or wife is SharePoint Oriented Person and You like or love She or He… don’t wait. Just order one of the new SharePoint book prepared by worldwide experts in this technology.

The SharePoint 2010 Handbook: A Collection of Short Chapters for Delivering Successful SharePoint Projects (Volume 1)

It is new SharePoint oriented books has been written by thirteen great authors, which delivered fantastic advices for SharePoint administrators, users, architects, passionates. What You can find inside (basen on my SharePoint Friend Veronique Palmer’s blog post):

SharePoint Server-based Data Storage and Data Access
by Paul Beck {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
SharePoint Adoption
by Veronique Palmer  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
Social SharePoint
by Jasper Oosterveld  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
The Art of SharePoint Success
by Symon Garfield {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
Creating Dashboards using Business Connectivity Services, SharePoint Designer and other related technologies
by Giles Hamson  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
SharePoint 2010 Automated Code Deployment
by Suzanne George  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
Exploring Different Options for Implementing SharePoint Solutions
by Rene Modery  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
SharePoint Security and Authentication Notes
by Conrad Grobler {LINKEDIN}
InfoPath 2010 – What is new?
by Ashraf Islam {LINKEDIN}
Governance in SharePoint
by John Stover  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
SharePoint Test Environments
by Justin Meadows  {LINKEDIN}
Building Business Intelligence Solutions with SharePoint 2010
by Mark Macrae  {LINKEDIN | BLOG | TWITTER}
Structuring a SharePoint 2010 Practice
by John Timney  {LINKEDIN | BLOG}

Interesting, right? Exciting? Of course! You can order this 448 pages (!!) book at Amazon.com in really awesome price: $15.63.

Post Scriptum: Psst… It’s Volume One

[PL] Piątkowe przygody… z VMware – część trzecia

Mamy już zainstalowany nasz VMware Workstation (sam proces instalacji oraz tworzenia systemów jest opisany na blogu). Kiedy już sobie pracujemy z tymi systemami może sią zdarzyć  – u mnie to jeden z najczęstszych scenariuszy – że będziemy potrzebować odtworzyć (restore) środowisko wcześniej poddane procesowi przejścia w kopię zapasową (backup). Chociażby po to by sprawdzić poprawność owej kopii, lub przeprowadzić testy środowiska produkcyjnego. W omawiamym przypadku mamy takie środowisko w formie pliku *bkf.

Instalujemy więc najprostszą wersję środowiska (np Windows Server 2003 x64 Enterprise), bez żadnych poprawek, updatów i dodatków, bo i tak będziemy je w całości zastępować przygotowaną w systemie Windows kopią środowiska – typowo: partycja C, partycja D, System State (!). Do całości potrzebujemy jeszcze pliku nazwa_backupu.bkf, który tutaj jest na zewnętrznym napedzie USB.

Rys.1 | Logujemy się na naszą maszynę, mając wcześniej podłączony dysk do komputera (w tym wypadku USB do portu w laptopie) i wchodzimy do Eksploratora Windows, ale w części Mój Komputer nie mamy dostępu do owych danych. Jak więc narzędziu Kopia Zapasowa umożliwić odtworzenie?

Rys.2 | Jednym z prostszych rozwiązań jest po prostu stworzenie udziału udostępnionego (Shared Folders), czego możemy dokonać w opcjach naszej maszyny wirtualnej. Nie jest wymagane jej wyłączenie.

Rys.3 | Wybierając opcję Zawsze Włączona (Always Enabled) po prawej stronie ekranu uaktywniamy przycisk Add. Wybierzmy więc tę opcję, kliknijmy i pojawi nam isę kreator konfiguracji

Rys.4 | Po kliknięciu NEXT wyświetli nam się lista folderów na FIZYCZNYM komputerze, po pozwoli udostępnić np całą partycję.

Rys.5 | Wybieramy świeżke, nadajemy własną nazwę (może być to dowolna nazwa przez nas wymyślona) i klikamy NEXT

Rys.6 | Musimy wybrać przynajmniej jedną opcję: Włącz Udostępnianie (ENABLE THIS SHARE) aby można się było dostać do danych. Możemy też udostępnić udział tylko w trybie do odczytu (READ ONLY) co zapewni nam bezpieczeństwo.

Rys.7 | Na zakończenie w podsumowaniu widzimy nasz udział dostępny i udostępniony

Ry.8 | Wracając do maszyny wirtualnej, widzimy naszą partycję udostępnioną jako udział sieciowy.

Teraz już zgodnie z kreatorem odtwarzania uruchamiamy narzedzia Kopia Zapasowa > Odtwarzania > lokalizacja pliku > ustawienia . uprawnienia (jeśli są) > start procesu.