[EN] SQL Server 2012 Developer Training Kit Web Installer Phase One & One-Fourth

Based on requirements to install SQL Server 2012 Developer Training Kit (right, part of those requirements are only my scary Halloween imagination) – some words in previous post – I decided to install almost all addictional software. In worse case scenario (I’m pesimist since my birthday) I’ll reinstall my system – it’s not virtual. In […]

[PL] Reminescence Boulevard: Microsoft Technology Summit 2011

I już po. Druga dekada października obfitowała w wydarzenia konferencyjne: najpierw poniedziałkowy Pre-MTS, potem wtorkowo-środowy MTS. Należy im się kilka słów. W tym roku wyjazd trochę… nie do końca planowany (a przynajmniej nie przeze mnie). Jeszcze przed urlopem, a więc na początku września padło pytanie (a w zasadzie prośba) od wpływowej osoby w korporacji aby […]