[EN] SQL Server 2014 RTM Cumulative Update #11 is available!

In December SQL Server Release Services Team released two update packs. Both for SQL Server 2014. Second Cumulative Update no 11 {build no 12.0.2560.0} is for SQL Server 2014 in RTM (Release To Manufacture) version.

This update (VSTS BUG: 5285700 | 321185) introduces a new global property that exposes the latest CU number that is currently installed on the SQL Server. After you install this update, you can obtain the CU number information by executing either of the following queries:

          SELECT @@VERSION
          SELECT SERVERPROPERTY(‘PRODUCTUPDATELEVEL)

Additionally, this update also adds the CU number information to the first line of the SQL Server error log.

In this update packs Microsoft fixed eighteen bugs and below you will find list of fixed errors with KB articles numbers.

VSTS BUG: 6207282 | 3115774
FIX: It takes a long time to install service packs or cumulative updates in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 6225602 | 3120675
FIX: Assertion failure occurs when you run a query in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 5715113 | 3081150
FIX: Orientation setting is lost when you export a report to a Word document in SSRS 2012 or SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 6279799 | 3103472
FIX: SQL Server service performs more I/O operations on the mirror server than on the principal server
High Availability

VSTS BUG: 6279779 | 3101120
FIX: SQL Server stops responding when you back up the certificate that is used to encrypt the database encryption key in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 5715074 | 3082877
FIX: No error is prompted when connection is ended in sqlcmd
SQL service

VSTS BUG: 6279785 | 2835348
Update improves the Service Broker when you send messages to remote servers in SQL Server 2012 and SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 5587447 | 3112710
FIX: Performance is slow when you open and read event files (.xel) by using XEvent Linq reader in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 6279793 | 3051145
FIX: SQL Server may shut down when you use Service Broker in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 6165695 | 3116718
FIX: Access violation occurs when you use ODBC driver in SQL Server 2014
SQL connectivity

VSTS BUG: 6213785 | 3119197
FIX: Access violation occurs when you update compressed data in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 6286721 | 3120287
FIX: Incorrect result occurs when you run parallel query that contains many-to-many merge join in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 6279777 | 3097636
FIX: Performance decrease when application with connection pooling frequently connects or disconnects in SQL Server
SQL service

VSTS BUG: 6279789 | 3103644
SQLTables function and sp_tables stored procedure don’t require SELECT permission any longer on user tables and views
SQL security

VSTS BUG: 6293212 | 3094865
FIX: “The process could not initialize ”” error occurs when you use merge publication in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 6189269 | 3121647
FIX: “Non-yielding Scheduler” occurs when you query a partitioned table with column store index in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 6279795 | 3102243
FIX: The version and version flag properties of subscription view can’t be updated correctly in MDS 2012 or MDS 2014
Master Data Services (MDS)

VSTS BUG: 6279765 | 3097970
FIX: Sp_describe_undeclared_parameters returns incorrect result when the undeclared parameter targets a decimal column
SQL service

This update could be applies to:

 • Microsoft SQL Server 2014 Developer
 • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2014 Express
 • Microsoft SQL Server 2014 Standard
 • Microsoft SQL Server 2014 Web
 • SQL Server 2014 Reporting Services 

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 11

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update. If you use any hybrid technology, such a Replication, AlwaysOn, Clustering:  If you do not want to use the rolling update process, follow these steps in order to apply a CU or SP: step1: Install the service pack on the passive node / step2: Install the service pack on the active node (This step requests servicerestart).

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site where You can choose version (for both platforms: 64-bit and 32-bit) . This release is prepared as multilingual package.

Enjoy!

[PL] EXPRESS’owe instalacje (cz.11) – SQL Server 2016 CTP 3.0

Najnowsza wersja SQL Server 2016 CTP (Community Technology Preview) 3.0 już jest dostępna  – od kilku dni zaledwie. Wersji Express dostępnej w ramach standardowej istalacji jeszcze nie ma, ale dla każdego chętnego dostęp do niej się znajdzie. Data wydania wersji RT nie jest jeszcze bliżej znana, a biorąc pod uwagę różnice jakie się pojawiały pomiędzy wersjami CTP: 2.1 > 2.2 > 2.3 > 2.4 i wreszcie 3.0 może warto spokojnie poczekać.

Aby dostać się do wersji Express instalacji SQL Server 2016 CTP 3.0 należy udać się na stronę z wersją evaluacyjną (lub skorzystać z subsktypcji MSDN jeżeli się takową posiada). 

image

Rys.01 | Strona z powitaniem i linkami do wielu źródeł wiedzy.

 

image

Rys.02 | Strona gdzie możemy pobrać obraz ISO (choć nie tylko).

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express01

Rys.03 | Z rozwijalnej listy możemy wybrac wersję Evaluation albo Express

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express02

Rys.04 | Po wybraniu wersji express dostajemy do przeczytania Microsoft Pre-Release Software License Terms for Microsoft SQL Server 2016 Express Community Technology Preview 3 (CTP)

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express03

Rys.05 | Standardowy (już od wersji 2014) ekran sprawdzający potrzebne biblioteki, albo oprogramowanie wspomagające.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express04

Rys.06 | Pierwsze podsumowanie spełnienia reguł wymaganych dla instalacji aplikacji.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express05

Rys.07 | Tutaj wybieramy odpowiednią dla nas wersję – w tym wypadku nową instalację SQL Server 2016 CTP3 – oprogramowania

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express06

Rys.08 | Domyślny wybór SQL Server Feature Installation jest w zasadzie jedynym rozsądnym – bo jako administratorzy musimy i chcemy mieć kontrolę nad tym co i jak się instaluje.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express07

Rys.09 | Teraz pozostaje nam wybranie jakie funkcjonalności dla naszej nowej instancji chemy zainstalować. Jeżeli założymy, że interesuje nas wersja advanced, to wybierzemy wszystko. Oczywiście w produkcyjnym srodowisku powinniśmy zaistalować tylko to co jest nam potrzebne.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express08

Rys.10 | Po wybraniu interesujących nas opcji, przede wszystkim wybieramy root instance directory (który u mnie zawsze NIE JEST na dysku systemowym). Możemy się tez dowiedziec ile nasza instalacja zajmie nam miejsca – w tym wypadku już na dwóch dyskach.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express09

Rys.11 | Tutaj nam sie odzywa nowość. Poniewaz zanaczyliśmy w funkcjnalnościach, że chcemy mieć Advanced Analytisc Extensions (czyli w skrócie obsługe języka R dla potrzeb analitycznych) musimy pamiętać, że aby skorzystać z tej funkcjonalności niezbędne będzie doinstalowanie środowiska dla platformy R, po zainstalowaniu samego SQL Server.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express10

Rys.12 | Biorąc pod uwagę ilość instancji na maszynie, jak zawsze używam specyficznych nazw dla poszczególnych instancji. SQL Server 2016 Express CTP3 nazywa się więc INUKAI

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express11

Rys.13 | Odpowiednie, osobne konta (w produkcji pobrane z Active Directory, turaj z zasobów lokalnych) dla Sinika oraz Reporting Services. Pojawia się też nowe konto SQL Server Launchpad (choć to nie jedyne nowe konto), w którym niestety nic nie możemy zmienić – a zwłaszcza ustawień startu. Można to oczywiście obejść przez przystawkę services.msc po instalacji. Nie zajrzałem tutaj w Collation, więc sposób sortowania może mnie potem zaskoczyć.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express12

Rys.14 | Dodanie kont administrujących… (domyślnie żadne nie jest dodane, co uniemożliwi nam łatwe dostanie się do instancji po zainstalowaniu)

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express13

Rys.15 | Dodaję więc standardowo konto swoje własne i konto administratora instancji.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express14

Rys.16 | Na następnym ekranie podajemy ścieżki do katalogów w jakich trzymane będą poszczególne pliki. Dla wersji Express nie ma to aż tak dużego znaczenia, ale przy każdej innej już warto się nad rozmieszczeniem zastanowić.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express15

Rys.17 | Nowość w SQL Server 2016 – czyli więcej ustawień dla TempDB. Możemy tu wybrać od razu: ile ma być plików TempDB, jaką mają mieć wielkość początkową i przyrost automatyczny, oraz oczywiście lokalizację dla plików.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express16

Rys.18 | Jeżeli ścieżka ma być inna, trzeba ja dodać ręcznie…

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express17

Rys.19 | A następnie sprawdzić czy ścieżka dla plików log dla bazy TempDB ma być taka sama czy też inna.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express18

Rys.20 | User Instances – czyli LocalDB

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express19

Rys.21 | Standardowa instalacja dla Reporting Services pozwoli nam zainstalowanie i domyślną konfigurację.

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express20

Rys.22 | Podsumowanie instalacji – warto od razu ten plik skopiować, aby zrobić z niego (albo wprost go zastosować jako) dokumentację po-instalacyjną

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express21

Rys.21 | Instalacja…

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express22

Rys.24 | …instalacja…

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express23

Rys.25 | … i końcowa instalacja

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express24

Rys.26 | Niestety w przeciwieństwie do poprzednich instalacji nie dostajemy podsumowania w pustym polu ze szczegółami

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express25

Rys.27 | Dodatkowy serwis jaki możemy znaleźć w serwisach: SQL Server Telemetry Services (o nim w innym poście będzie trochę wiecej)

 

Captura_SQLServer2016CTP3_express26

Rys.28 | I wspomniany wcześniej SQL Server Launchpad – który jest niezbędny do pracy z analityką (o czym ów serwis nas informuje)

 

 

LINKI:

 • strona z powitaniem
 • strona z plikiem ISO
 • [EN] SQL Server 2014 RTM Cumulative Update #10 is available!

  LOGO__SQLServer2014Another post, another SQL Server Update package. Ten days ago Microsoft released two packs of packages for SQL Server 2014. Ten days give us enough time to test those packages. In this post I’m writing about update for SQL Server 2014 RTM. In this Cumulative Update No 10 {build 12.0.2556.4} Microsoft fixed over thirty bugs and below you will find list of fixed errors with KB articles numbers. One of the most interesting bug which have been resolved (and it could by applied for SQL Server 2012 SP2 and SQL Server 2014) is connected with Data Transparent Encryption:

  FIX: Transparent Data Encryption certificate can’t be created in SQL Server 2012 or SQL Server 2014

  Symptoms

  This issue occurs when you use a certificate whose serial number is greater than 16 bytes. When this issue occurs, you receive the following error message:

  Msg 15297, Level 16, State 56, Line 1
  The certificate, asymmetric key, or private key data is invalid.

   

  VSTS BUG: 5181892 | 3052461
  FIX: All attributes in element are ignored when you transform XML file in SSIS 2012 or SSIS 2014
  Integration Services

  VSTS BUG: 5181921 | 3068359
  FIX: “Cannot find the OLAP cube Model” error when you update the pivot table in a SharePoint document in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5715070 | 3095156
  FIX: Error 9002 and error 3052 when you try to add or back up log file in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  High Availability

  VSTS BUG: 5715079 | 3087114
  FIX: PowerPivot for SharePoint doesn’t run automatic data refresh on the first day of each month
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5715081 | 3088307
  FIX: Scheduler deadlock on primary replica when you remove a replica from an AlwaysOn availability group in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  High Availability

  VSTS BUG: 5715085 | 3077273
  FIX: Rare incorrect result occurs when you run parallel query in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5715109 | 3088480
  FIX: Sort operator spills to tempdb in SQL Server 2012 or SQL Server 2014 when estimated number of rows and row size are correct
  SQL performance

  VSTS BUG: 5715111 | 3080856
  FIX: Information disclosure when you create a session cube by using dynamic role-based security in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5715122 | 3089687
  FIX: Can’t export empty Tablix header in CSV file when NoHeader is false in SSRS 2012 or SSRS 2014
  Reporting Services

  VSTS BUG: 5715130 | 3087872
  FIX: Access violations when you use the FileTable feature in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5586478 | 3074434
  FIX: Out of memory error when the virtual address space of the SQL Server process is very low on available memory
  SQL service

  VSTS BUG: 4842820 | 3070382
  FIX: Server crash occurs when you run a remote query in a stored procedure by using an invalid user in SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5036524 | 3081757
  FIX: Error occurs when you try to view the property of the contained database in SQL Server 2014
  Management Tools

  VSTS BUG: 5618809 | 3092704
  Improvements for Distribution Agent telemetry for Azure Subscriber are available in SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5750004 | 3097073
  FIX: CPU usage is higher than expected when you reduce the value of CAP_CPU_PERCENT argument in creating resource pool
  SQL service

  VSTS BUG: 5707961 | 3097601
  FIX: Access violation when you query against a table that contains column store indexes in SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5506182 | 3098529
  FIX: Assert occurs when you change the type of column in a table that has clustered columnstore index in SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5181925 | 3063438
  FIX: Both XSD validation and XSLT transformation fail when you run an SSIS 2014 package that contains multiple concurrent XML tasks
  Integration Services

  VSTS BUG: 5181940 | 3066299
  FIX: Non-English items display in the MDS Explorer when you set language settings for web browser to English
  Master Data Services (MDS)

  VSTS BUG: 5181948 | 3075669
  FIX: SSAS 2012 or SSAS 2014 crashes when you execute an MDX query that contains lots of Union expressions
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5181960 | 3073530
  FIX: Access Violation error occurs when you run DDL SQL statements on a database in an instance of SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5181964 | 3073907
  FIX: SSIS 2012 or SSIS 2014 package with an Execute SQL Task may stop responding
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5715088 | 3080209
  FIX: Error 602 when you run a stored procedure repeatedly in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  SQL performance

  VSTS BUG: 5715093 | 3090049
  FIX: Transparent Data Encryption certificate can’t be created in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  SQL security

  VSTS BUG: 5715096 | 3081580
  FIX: “String or binary data would be truncated” error when you use peer-to-peer replication in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  SQL service

  VSTS BUG: 5715106 | 3087094
  FIX: It takes longer than expected when you run a query with non-admin user role in SSAS 2012 or SSAS 2014 in Tabular model
  Analysis Services

  VSTS BUG: 5737533 | 2682488
  FIX: Backup operation fails in a SQL Server database after you enable change tracking
  SQL service

  VSTS BUG: 5715101 | 3091643
  FIX: Error occurs when you configure SQL Server replication or set up a linked server in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
  SQL security

  VSTS BUG: 5036524 | 3081758
  FIX: Can’t view the properties of a contained database in Object Explorer in SQL Server 2014 SP1
  SQL service

  VSTS BUG: 5038262 | 3092702
  FIX: It takes a longer time than earlier versions of SQL Server when you run DBCC CHECKDB in SQL Server 2012
  SQL service

   

  This update could be applied Microsoft SQL Server 2014, when used applies to applies to

  • Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
  • Microsoft SQL Server 2014 Developer
  • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
  • Microsoft SQL Server 2014 Express
  • Microsoft SQL Server 2014 Standard
  • Microsoft SQL Server 2014 Web
  • SQL Server 2014 Reporting Services

   

  Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 10

  You may have to restart the computer after you apply this cumulative update. If you use any hybrid technology, such a Replication, AlwaysOn, Clustering:  If you do not want to use the rolling update process, follow these steps in order to apply a CU or SP: step1: Install the service pack on the passive node / step2: Install the service pack on the active node (This step requests servicerestart).

  If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site where You can choose version (for both platforms: 64-bit and 32-bit) . This release is prepared as multilingual package. And here is the full list af all packages:

   SQL Server 2014|SQL_AS_OLEDB_64
   SQL Server 2014|SQL14_RTM_QFE_CU10_x64
   SQL Server 2014|SQL_AS_OLEDB_64
   SQL Server 2014|SQL_AS_OLEDB_86
   SQL Server 2014|SQL14_RTM_QFE_CU10_x86
   SQL Server 2014|SQL_AS_OLEDB_86

  Enjoy!