[PL] Styczniowe zmiany w cennikach SPLA

LOGO__MSFT-EULANowy rok, nowy kwartał, nowy miesiąc – więc czas na zmiany. Microsoft – za pomocą swoich przedstawicieli LAR (large account reseller) – udostępnił nowe cenniki swoich produktów obowiązujące dla umów SPLA (service provider license agreement). Zmiany oczywiście sa na plus i na minus. Poniżej przedstawiam zestawienie zmian, bez podawania wartości kwotowych. Moge natomiast podać wartości netto dla różnic, które kształtują się:

  • dla spadków: od –9,24 EUR do –0,01 EUR (za konkretną licencję) / największe zmiany dotyczą produktów: Microsoft Visual Studio oraz Windows Server.
  • dla wzrostów: od 0,01 EUR do 43,92 EUR (za konkretną licencję) / największe zmiany dotyczą produktów: Microsoft Visual Studio, Microsoft Dynamix AX, Microsoft Dynamix SL

ZMIANA CENY W DÓŁ:
 Core Infrastructure Svr Ste Std All Lng License | 1 License 1 Proc
Dynamics C5 All Lng License | 1 License SAL Basic User
Dynamics GP Hosted All Lng License | 1 License Customization 1 Proc
Dynamics GP Hosted All Lng License | 1 License Limited User SAL
Dynamics NAV Hosted All Lng License | 1 License Limited User SAL
Exchange Ent Plus SAL All Lng License | 1 License SAL
Exchange Standard SAL All Lng License | 1 License SAL
Exchange Standard SAL All Lng License | 1 License SAL for SA
Exchange Std Plus SAL All Lng License | 1 License
Forefront UAG SAL All Lng License | 1 License SAL
Lync Server Ent SAL All Lng License | 1 License SAL for SA
Lync Server Std SAL All Lng License | 1 License SAL
Lync Server Std SAL All Lng License | 1 License SAL for SA
Office All Lng License | 1 License SAL
Office Multi Language Pack All Lng License | 1 License SAL
Productivity Suite SAL All Lng License | 1 License SAL
Productivity Suite SAL All Lng License | 1 License SAL For Core CAL SA
Project Server All Lng License | 1 License SAL
Provisioning System Win32 All Languages License | Hosting 1 Processor License
SharePoint Server All Lng License | 1 License Standard SAL
SharePoint Standard CAL All Lng License | 1 License SAL for SA
Visio® Professional All Lng License | 1 License SAL
Visual Studio Test Professional All Lng License | 1 License SAL
Visual Studio® Professional All Lng License | 1 License SAL
Visual Studio® Team Foundation Server All Lng License | SAL
Windows Rights Mgt Services CAL All Lng License | 1 License SAL
Windows® Server Standard All Lng License | 1 License 1 Proc

ZMIANA CENY W GÓRĘ:
 Core Infrastructure Svr Ste Datactr All Lng License | 1 License 1 Proc
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per Device SAL Enterprise
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per Device SAL Functional
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per Device SAL Self Serve
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per Device SAL Task
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per User SAL Enterprise
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per User SAL Functional
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per User SAL Self Serve
Dynamics AX Hosted All Lng License | 1 License Per User SAL Task
Dynamics CRM Svc Provider Edtn All Lng License | 1 License SAL
Dynamics CRM Svc Provider Edtn All Lng License | 1 License SAL Basic
Dynamics CRM Svc Provider Edtn All Lng License | 1 License SAL Essentials
Dynamics GP Hosted All Lng License | 1 License Extended HR and Payroll 1 Proc
Dynamics GP Hosted All Lng License | 1 License Full User SAL
Dynamics NAV Hosted All Lng License | 1 License Full User SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | 1 License AM ESS User SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | 1 License AM Light User SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | 1 License BE Full User SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | 1 License BE Light User SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | 1 License BIO 1 Proc
Dynamics SL Hosted All Lng License | Advanced Management SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | BIO Vue SAL
Dynamics SL Hosted All Lng License | eCommerce Gateway EDI 1 Proc
Exchange Basic SAL All Lng License | 1 License SAL
Exchange Enterprise SAL All Lng License | 1 License SAL
Lync Server Ent SAL All Lng License | 1 License SAL
Lync Server Plus SAL All Lng License | 1 License SAL
Office Professional Plus All Lng License | 1 License SAL
Productivity Suite SAL All Lng License | 1 License SAL For ECAL SA
Project All Lng License | 1 License SAL
Project Professional All Lng License | 1 License SAL w/1 ProjectSvr SAL
SharePoint Server All Lng License | 1 License Enterprise SAL
SQL Server Standard Edition All Lng License | SAL
Sys Ctr Clt Mgmt Suite All Lng License | 1 License SAL
Sys Ctr Config Mgr Clt Mgmt Lic All Lng License | 1 License SAL
Visio® Standard All Lng License | 1 License SAL
Visual Studio Premium All Lng License | 1 License SAL
Visual Studio Ultimate All Lng License | 1 License SAL
Win Rmt Dsktp Svcs SAL All Lng License | 1 License SAL
Windows® Server Datacenter All Lng License | 1 License 1 Proc

BRAK ZMIAN:
 App Virt SAL All Lng License | 1 License SAL
BizTalk Server Branch All Lng License | 2 Licenses Core License
BizTalk® Server Enterprise All Lng License | 2 Licenses Core License
BizTalk® Server Standard All Lng License | 2 Licenses Core License
Cloud Platform Guest All Lng License | 1 License Per OSE
Cloud Platform Suite All Lng License | 1 License 1 Proc
Dynamics C5 All Lng License | 1 License SAL Advanced User
Dynamics GP Hosted All Lng License | 1 License Standard SAL
Dynamics NAV Hosted All Lng License | 1 License Standard SAL
Exchange Enterprise SAL All Lng License | 1 License SAL for SA
Frfrnt Identity Mgr All Lng License | 1 License SAL
Lync Server Ent Plus SAL All Lng License | 1 License SAL
Lync Server Plus SAL All Lng License | 1 License SAL for SA
SharePoint Hosting All Lng License | 1 License
SharePoint Server All Lng License | 1 License Enterprise SAL for SA
SQL Server Business Intelligence All Lng License | 1 License SAL
SQL Server Web Edition All Lng License | 2 Licenses Core License
SQL Svr Enterprise Core All Lng License | 2 Licenses Core License
SQL Svr Standard Core All Lng License | 2 Licenses Core License
Sys Ctr Datacenter All Lng License | 1 License 1 Proc
Sys Ctr Endpoint Protection All Lng License | 1 License
Sys Ctr Standard All Lng License | 1 License 1 Proc
User Exp Virt SAL All Lng License | 1 License SAL
Visual Studio® Team Foundation Server All Lng License | 1 License Basic SAL
Windows Server Essentials All Lng License | 1 License 1 Proc

Więcej informacji, szczegóły zmian możecie znaleźć u dystrybutorów.

[PL] ORZECZNICTWO: Odsprzedaż oprogramowania w sieci

W papierowym wydaniu Rzeczpospolitej (strony Prawo Gospodarcze D11 | LINK) z dnia dwudziestego pierwszego marca br, ukazał się artykuł autorstwa Agnieszki Laskowskiej (radcy prawnego w DLA Piper |LINK|LINKEDIN) opisujący w ciekawy i profesjonalny sposób problem odsprzedaży oprogramowania, w szczególności odsprzedaży poprzez sieć.  Artykuł nawiązuje przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i jego wyroku z dnia trzeciego lipca ubiegłego roku (SYGN C-128/11 | LINK DO ORZECZENIA), który zajął się sprawą “UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corporation”. Czytamy o sprawie:

Oracle International Corp. udzielała klientom licencji na korzystanie ze swojego oprogramowania na wielu stanowiskach. Licencja ta była bezterminowa. Była nieprzenoszalna i miała odpłatny charakter. Klienci pobierali oprogramowanie ze strony Oracle, nie otrzymując od Oracle nośników, na których znajdowało się licencjonowane oprogramowanie. UsedSoft GmbH nabywała natomiast licencje od klientów oracle i odsprzedawała je podmiotom trzecim, wychodząc z założenia, że prawo do rozpowszechniania oprogramowania uległo już wyczerpaniu. UsedSoft GmbH odkupowała licencje w zakresie niewykorzystywanym przez pierwotnego klienta Oracle. W ocenie Ortacle International Corp. nie dochodziło do wyczerpania, w związku z czym UsedSoft GmbH prowadziło swoją działalność nielegalnie.

W jasny sposób radca opisuje w artykule zagadnienia udzielania takich licencji, ich zakupu pierworodnego (pierwsza sprzedaż) oraz przekazania innemu podmiotowi (odsprzedaż), ograniczeń jakie z takiej działalnośic wynikają oraz co chyba najwazniejsze odwołuje się również do przepisów obowiązujących w naszym lokalnym licencyjnym grajdołku.

Artykuł jest dośc obszerny (2/3 strony) a i wyciąganie specyficznych fragmentów trochę mija się z celem, więc zachęcam do samodzielnego zapoznania się z całością. Dodam tylko wniosek radcy:

Wydaje się, że stanowisko przedstawione przez Trybunał w komentowanym wyroku zmierza do zaadoptowania istniejących przepisów do zmian zachodzących na rynku informatycznym. Kierunek wskazany przez Trybunał wydaje się być słuszny i zdroworozsądkowy. Trudno bowiem znaleźć argumenty przemawiające za innym traktowaniem w kontekście wyczerpania nabywania kopii oprogramowania za pośrednictwem internetu i nabywania kopii programu na nośniku. Zwłaszcza, gdy w obu sytuacjach uprawniony otrzymuje stosowny ekwiwalent pienieżny z takie kopie i możliwość korzystania z oprogramowania.

Post Scriptum:

Warto zapoznać się z dwoma dokumentami dotyczącymi bezpośrednio tej sprawy (są dostępne również w języku polskim):

  1. WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 3 lipca 2012 r. – LINK (Ochrona prawna programów komputerowych – Wprowadzanie do obrotu używanych licencji na oprogramowanie komputerowe pobrane z Internetu – Dyrektywa 2009/24/WE – Artykuł 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania – Pojęcie „uprawnionego nabywcy”)
  2. OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO YVES’A BOTA przedstawiona w dniu 24 kwietnia 2012 r. – LINK (Axel W. Bierbach, syndyk masy upadłościowej UsedSoft GmbH, przeciwko Oracle International Corp. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)] Ochrona prawna programów komputerowych – Dyrektywa 2009/24/WE – Wprowadzanie do obrotu używanego oprogramowania komputerowego pobranego z Internetu – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania)

[PL] Zmiany w cenniku SPLA – na minus (styczeń 2013)

Z dniem pierwszego stycznia bieżącego roku zmienił się cennik produktów dostępnych w ramach programu SPLA (Software Provider License Agreement), któremu podlegają hosterzy oprogramowania. Poświęcę temu cennikowi dwa wpisy. Pierwszy dotyczny “zmian na minus” czyli tak naprawdę na plus, bowiem oznacza zwyżkę cen. Produktów tych jest dwadzieścia cztery. Dla kilku z nich są to dość duże podwyżki, ale jest też sporo zupełnie minimalnych. Wszystkie wartości podane są w euro (ponieważ należymy do krajów rozliczających się tej właśnie walucie) i są wartościami netto.

Part Number Item Name Item Legal Name Prior Current Difference
D75-00274 BztlkSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc Microsoft® BizTalk® Server Standard All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 Processor License xxx xxx 50,84
N4F-00074 VSUlt ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® Visual Studio Ultimate All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 43,92
65D-00022 DynGPHstd ALNG LicSAPk MVL SmartListBldr 1Proc Microsoft® Dynamics GP Hosted All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License SmartList Builder 1 Proc xxx xxx 20,71
N5F-00074 VSPrem ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® Visual Studio Premium All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 20,13
P71-01031 WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc Microsoft® Windows® Server Datacenter All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc xxx xxx 16,08
FUD-00009 CISDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc Microsoft® Core Infrastructure Svr Ste Datactr All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc xxx xxx 9,08
228-05018 SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® SQL Server Standard Edition All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License SAL xxx xxx 6,10
076-04015 Prjct ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® Project All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 1,45
79P-01747 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® Office Professional Plus All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,72
6WC-00002 WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL Microsoft® Win Rmt Dsktp Svcs SAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,17
D86-03116 VisioStd ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® Visio® Standard All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,08
T9A-00001 ProductivitySteSAL ALNG LicSAPk MVL ForEntCALSA Microsoft® Productivity Suite SAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL For ECAL SA xxx xxx 0,06
9MC-00001 ExchgEntSAL ALNG LicSAPk MVL Microsoft® Exchange Enterprise SAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,05
HJA-00255 BztlkSvrBrnch ALNG LicSAPk MVL 1Proc Microsoft® BizTalk Server Branch All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License 1 Proc xxx xxx 0,05
65F-00012 DynSLHstd ALNG LicSAPk MVL BIOVue SAL Microsoft® Dynamics SL Hosted All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License BIO Vue SAL xxx xxx 0,01
6RH-00002 LyncSrvEntSAL ALNG LicSAPk MVL Microsoft® Lync Server Ent SAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,01
6SH-00002 LyncSvrPlusSAL ALNG LicSAPk MVL Microsoft® Lync Server Plus SAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,01
76P-00840 SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL Ent SAL Microsoft® SharePoint Server All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License Enterprise SAL xxx xxx 0,01
9MD-00001 ExchgBscSAL ALNG LicSAPk MVL Microsoft® Exchange Basic SAL All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,01
C9C-00364 SQLSvrforSB ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® SQL Server for Small Business All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,01
F52-00379 BztlkSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 1Proc Microsoft® BizTalk® Server Enterprise All Languages License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 Processor License xxx xxx 0,01
H30-03425 PrjctPro ALNG LicSAPk MVL SAL w1PrjctSvrSAL Microsoft® Project Professional All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL w/1 ProjectSvr SAL xxx xxx 0,01
QHH-00028 DynCRMSrvcPrvdr ALNG LicSAPk MVL SAL Microsoft® Dynamics CRM Svc Provider Edtn All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL xxx xxx 0,01
QHH-00059 DynCRMSrvcPrvdr ALNG LicSAPk MVL SAL Ltd Microsoft® Dynamics CRM Svc Provider Edtn All Lng License/Software Assurance Pack Microsoft Volume License 1 License SAL Limited xxx xxx 0,01

 

Jak widać kilka produktów znacząco zmieniło swoją cenę, ale dla wielu zmian jest minimalna. W następnym poście spojrzymy na drugą stronę medalu.

Post Scriptum: Na wniosek Kuby, ukryłem ceny podstawowe pozostawiajac tylko różnice, co mam nadzieję nie jest sprzeczne ani z dobrymi praktykami ani z oficjalną linią producenta…