Czerwcowy PLSSUG we Wrocławiu

W miniony czwartek (już się pogubiłem: jak prawie zawsze w ostatni czy prawie zawsze w przedostatni czwartek miesiąca) w siedzibie Atkom Akademia spotkała sie grupka pasjonatów SQL Server aby posłuchać i podyskutować o czymś z zakresu tego serwera baz danych. Miały się odbyć dwie sesje, ale tak naprawde czasu wystarczyło tylko na jedną. Poza krótkim wprowadzeniem i opowiedzeniem co sie aktualnie w PLSSUG-u dzieje – teraz i w najbliższej przyszłości; swoją sesję zaprezentował debiutujący na naszej lokalnej małej scenie: Krzysztof Kozłowski {TWITTER|BLOG}. Krzysztof w zapowiedzi sesji podał takie swoje krótkie bio:

Przygodę z informatyką rozpoczynałem na początku lat 90-tych. Od komputerów 8-bitowych poprzez 16-bitowe przeszedłem w końcu na platformę PC. W zawodzie pracuję już 7 lat – przez ten czas byłem programistą Java, C#, języka T-SQL oraz konsultantem ds. technicznych związanych z SQL Serwerem. Aktualnie pracuję w firmie KRD BIG S.A. i jestem administratorem systemów informatycznych, zarządzam szczególnie serwerami baz danych. Posiadam certyfikat MCITP: SQL 2005 oraz MCT. W wolnych chwilach zgłębiam tajniki wiadomo jakiej platformy MS oraz staram się prowadzić własnego bloga.

Jego sesja była nie tylko ciekawa i bardzo szczegółowa (poziom 300 okreslony był dość dobrze) ale też sprowokowała prawie całą grupę do dyskucji i większość z uczestników spierała się z prelegentem i innymi słuchaczami, ukazując swoje  – większe lub mniejsze doświadczenia, watpliwości, niezgodności itp… Nawet nasz gość Leszek Kwasniewski (Lider PLSSUG Warszawa) pochwalił się prowadzonymi na żywo konsultacjami z MSDN <oczywiście w formie żartu>. sesja zaplanowana na godzinę trwała odrobine ponad dwie i pół… (sic!) co spowodowało u mnie przemyślenia tego typu:

image“…a może robić jedną sesję dłuższą z dyskusja i rozmową na temat danej tematyki, zamiast dwóch sesji ograniczonych tylko do przezentowanego na nich materiału…?”

W każdym razie oceny Krzysztofa były całkiem dobre. mam nadzieję, że będzie to nie tylko zachęta dla krzysztofa ale również dla pozostałych, zastanawiających się nad występami członków Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server we Wrocławiu. A cztery osoby ze słuchaczy wyszły z drobnymi nagrodami i upominkami – a większość mogła bez skrupułów zabrac sobie kilka plakatów i naklejek związanych czy to z SQL Server czy to technologią komunikcaji (Exchange 2010) czy wirtualizacji (Paralells).

Na podstawie wyników ankiety którą przeprowadziłem wśród uczestników zdecydowałem o kontunuowaniu spotkań w lipcu i sierpniu, choć zapewne frekfencja będzie nieco mniejsza niż w trakcie standardowych miesięcy. Niemniej jednak widząc zaangażowanie grupy – warto…

[EN] SQL Server 2012 RTM Cumulative Update 2 is available

LOGO__SQLServer2012Last and in my opinion most interesting is the second update for new SQL Server 2012. It’s third package of cumulative updates (after packages for SQL Server 2008 R2 and SQL Server 2008 R2 Service Pack 1) in today series.

In this Cumulative Update 2 [version build: 11.0.2325.0.] Microsoft resolved & fixed a big number of bugs for TEN (!) components:
* for SQL Server Analysis Services
* for SQL Server Manageability
* for SQL Server Master Data Services
* for SQL Server Reporting Services
* for SQL Server SQL Engine
* for SQL Server Integration Services
* for SQL Server Data Quality Services
* for SQL Server Deployment Platform
* for SQL Server Massively Parallel Data Warehousing
* for SQL Server Connectivity

Below You can find short information about fixed bugs:

VSTS BUG: 930636 | 2550375
FIX: Deadlock might occur in sys.dm_database_encryption_keys DMV in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012 when you run log shipping from many databases to one secondary server

VSTS BUG: 898904 | 2554905
FIX: “File error: Data may have been lost” error message when you use Excel 2010 to open an Excel report file that was exported from SSRS 2008, from SSRS 2008 R2 or from SSRS 2012

VSTS BUG: 952541 | 2567366
FIX: Slow performance when you restore a database in SQL Server 2008 R2, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2012 if CDC is enabled

VSTS BUG: 898891 | 2658474
FIX: Incorrect results when the SqlConnection.GetSchema method retrieves a table’s schema information in SQL Server 2008, in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 898897 | 2665649
FIX: “bufferLen >= colLen” assertion when you run a parallel query in SQL Server 2008, in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 934436 | 2673997
FIX: “The index data is damaged” error message when you run an MDX query against a dimension or partition in SSAS 2008, in SSAS 2008 R2 or in SSAS 2012

VSTS BUG: 919039 | 2675233
FIX: Slow performance when you run an MDX query that uses some sub queries in SSAS 2008 R2 or in SSAS 2012

VSTS BUG: 919042 | 2675522
FIX: Access violation when you run DML statements against a table that has partitioned indexes in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 919043 | 2678796
FIX: You cannot search a Word document or an Excel workbook that is exported from an SSRS 2008 R2 or an SSRS 2012 report by using a keyword in the content of the document or of the workbook in SharePoint 2010

VSTS BUG: 919044 | 2679342
FIX: The field list of the dataset disappears unexpectedly when a report uses a query as a dataset that includes named parameters in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 919050 | 2682488
FIX: Backup operation fails in a SQL Server 2008, in a SQL Server 2008 R2 or in a SQL Server 2012 database after you enable change tracking

VSTS BUG: 919046 | 2682819
FIX: SQL Server 2008 R2 may stop responding when you perform many Update Cube writeback transactions on multiple cubes that belong to different SSAS 2008 R2 or SSAS 2012 databases

VSTS BUG: 929392 | 2683304
FIX: An update is available for SQL Server 2012 that changes the permission restrictions

VSTS BUG: 919047 | 2685132
FIX: The log shipping restore job restores a corrupted transaction log backup to a secondary database when you run a log shipping backup job on an instance of SQL Server 2008 R2 or an instance of SQL Server 2012

VSTS BUG: 890422 | 2685743
FIX: The DQS_PROJECTS database may grow very quickly when you perform the Discovery activity or the Cleansing activity in SQL Server 2012 DQS

VSTS BUG: 919051 | 2689903
FIX: A non-convergence occurs when you run a merge replication publication that uses web synchronization if the value of a column is NULL in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 893264 | 2693652
FIX: Access violation when you run a DAX or MDX query against a tabular model database through a BI semantic model connection in SQL Server 2012

VSTS BUG: 905727 | 2698150
FIX: “FlowConfigurationServiceSaveFatalError” error message when you try to open or create a knowledge base in the Data Quality Client in SQL Server 2012

VSTS BUG: 907480 | 2699163
FIX: “An unexpected error occurred” error in the PFMemoryHolder::RegisterMemoryHolder function when you run an MDX query in SQL Server 2012

VSTS BUG: 915388 | 2699820
FIX: Incorrect alert error message appears in the email message when SQL Server Performance condition alerts send the alerts errors through email message in SQL Server 2012

VSTS BUG: 921065 | 2703152
FIX: Access violation when you call a CLR stored procedure that references a user-defined table type parameter in SQL Server 2012 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 935025 | 2705571
FIX: SQL Server Data Quality Client stops responding when you try to delete a data quality project after you install Cumulative Update 1 for SQL Server 2012

VSTS BUG: 890393 | 2708594
FIX: Locked page allocations are enabled without any warning after you upgrade to SQL Server 2012

VSTS BUG: 934699 | 2710782
FIX: A database from an earlier version of SQL Server becomes unusable when you attach it to an instance of SQL Server 2012

VSTS BUG: 933353 | 2711683
FIX: An access violation occurs intermittently when you run a query against a table that has a columnstore index in SQL Server 2012

VSTS BUG: 949533 | 2714785
FIX: “Cannot show requested dialog” error message when you try to view properties of a database in a SQL Server 2012 instance

VSTS BUG: 921066 | 2717234
FIX: Transaction history does not log the changes after you use EBS to change an attribute which has a NULL value in SQL Server 2012

VSTS BUG: 931241 | 2717239
FIX: “An error occurred while saving the subscription view” error message occurs when you create a subscription view against a recursive derived hierarchy in SQL Server 2012 Master Data Services

VSTS BUG: 958921 | 2719217
FIX: SQL Server stops responding when you enable RCSI for a database in Microsoft SQL Server 2008 R2 or in Microsoft SQL Server 2012

VSTS BUG: 924987 | 2720678
FIX: A hotfix is available that reverts the ID for AMO trace subclasses in SQL Server 2012 to earlier versions

VSTS BUG: 948931 | 2720690
FIX: SQL Server 2012 SSDT cannot open a Bulk Insert task in an SSIS package that is created by using the Japanese edition of BIDS

VSTS BUG: 950925 | 2721122
FIX: “Could not open embedded Powerpivot data” error message when a non-administrator user starts SQL Server 2012 PowerPivot for Excel 2010

VSTS BUG: 900425 | 2721610
FIX: An instance of SQL Server 2012 may end unexpectedly when FILESTREAM data is accessed

VSTS BUG: 934799 | 2711145
FIX: Error 41009 is logged in the SQL Server Error log file when you try to create multiple Availability Groups in a SQL Server 2012 AlwaysOn failover clustering environment

VSTS BUG: 894873 | 2720619
FIX: Calculated column that uses the RELATED function c in DAX contains empty values in SQL Server 2012 PowerPivot for Excel 2010 or in Analysis Services Tabular models

VSTS BUG: 950463 | 2720673
FIX: The running of UpdateCells command fails after you run the UpdateCells command two or multiple times to update the value of one cell in a write-enabled cube in SQL Server 2012

VSTS BUG: 924478 | 2720961
FIX: Cluster upgrade operation fails when you upgrade a SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2 cluster instance to SQL Server 2012

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 2

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site, where You can choose version (for 32-bit, 64-bit). This release is prepared as multilingual package. As You not Itanium version was not released in SQL Server 2012.

[EN] SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 Cumulative Update 7 is available

LOGO__SQLServer2008R2Sp1The second one for today’s update packages are for SQL Server 2008 R2 with Service Pack 1. In previous post I wrote about SQL Server 2008 R2 and in next I’m going to write about new SQL Server 2012.

In this Cumulative Update 7 [version build: 10.50.2817.0.] Microsoft resolved & fixed a lot of bugs for five components:
* for SQL Server Engine
* for SQL Server Analysis Services
* for SQL Server Reporting Services
* for SQL Server Manageability
* for SQL Server Connectivity

Below You can find short information about fixed bugs:

VSTS BUG: 801801 | 2618676
FIX: Transaction log backup is created even though the full backup is canceled in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 934419 | 2625768
FIX: A database page is copied into a database snapshot even though the page is not updated when you perform a read operation in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 898890 | 2658474
FIX: Incorrect results when the SqlConnection.GetSchema method retrieves a table’s schema information in SQL Server 2008, in SQL Server 2008 R2, or in SQL Server 2012

VSTS BUG: 860526 | 2661644
FIX: Access violation might occur in the sqlservr!ReplicaToPrimaryPageCopier::ReadIoCompletionRoutine function in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 867697 | 2667037
FIX: “The connection string format is not valid” error when you try to create a maintenance plan for a SQL Server 2008 R2 server

VSTS BUG:  934435 | 2673997
FIX: “The index data is damaged” error message when you run an MDX query against a dimension or partition in SSAS 2008, in SSAS 2008 R2, or in SSAS 2012

VSTS BUG: 919031 | 2674636
FIX: The size of a database file is not reduced when you use the DBCC SHRINKFILE command in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 919029 | 696161
FIX: Error message when you try to view a report in SSRS 2008 R2: “Different query parameters resulted in a same hash”

VSTS BUG: 905366 | 697983
FIX: An incorrect value is stored in the TIME_ZONE column of the BACKUPSET table in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 905383 | 2699013
FIX: SQL Server 2008 R2 stops responding and a “Non-yielding Scheduler” error is logged

VSTS BUG: 921060 | 2703152
FIX: Access violation when you call a CLR stored procedure that references a user-defined table type parameter in SQL Server 2012 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 924055 | 2703214
FIX: SQL Server 2008 R2 may not accept the client connection request when you perform a bulk insert, and an OS error occurs

VSTS BUG: 952564 | 2706518
FIX: The KeepFilesForDays setting does not work in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 Reporting Services

VSTS BUG: 928501 | 2706519
FIX: An exception occurs when the SqlCommandBuilder.DeriveParameters method is used to retrieve parameter information from a CLR stored procedure in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 928854| 2706601
FIX: Series groups in a report are missing when you display the report in SQL Server 2008 Reporting Services or in later versions of Reporting Services

VSTS BUG: 929551 | 2707015
FIX: rsInternalError error when you export a report that contains a Tablix control in SSRS 2008 R2

VSTS BUG: 930436 | 2708027
FIX: “An error has occurred during report processing” error message when you try to preview an SSRS 2008 R2 report after you set the dataset collation to Greek or Greek_100

VSTS BUG: 931133 | 2708726
FIX: The Agent perfmon DLL files in the system32 folder are not updated as expected after you apply new updates for SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 934250 | 2711549
FIX: “Non-yielding IOCP Listener” error message when you start SQL Server 2008 R2 or a client sends a request to the SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 948176 | 2713501
FIX: A deadlock occurs when you alter a partition and run a statement against the partition at the same time in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 950155 | 2714634
FIX: SQL Server 2008 R2 takes a long time to generate scripts for the table that uses data compression

VSTS BUG: 951083 | 2715289
FIX: Incorrect results when you convert a datetimeoffset column to a smalldatetime column in SQL Server 2008 R2 when there is an index on the datetimeoffset column

VSTS BUG: 951029 | 2715312
FIX: Errors when you run a query that uses the FOR XML clause in the PATH mode in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 868175 |  2722165
FIX: The restore behavior does not stop at the time that you defined in SQL Server 2008 R2

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 7

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site, where You can choose version (for 32-bit, 64-bit, itanium). This release is prepared as multilingual package.