[EN] SQL Server 2008 Service Pack 3 Cumulative Update 5 is available

LOGO__SQLServer2008SP3The second one package of Cumulative Update which has been released today is for SQL Server 2008 too. In this post I’m writing about SQL Server 2008 Service Pack 3.

In this Cumulative Update [10.00.5785.00.] Microsoft resolved & fixed thirteen issues in total:
* six issues for SQL Server Engine 
* one issue for SQL Server Analysis Services 
* two issues for SQL Server Reporting Services
* one issue for SQL Server Manageability 
* three issues for Parallel Data Warehouse

Below You can find short information about fixed bug:

VSTS BUG: 872124 | 2567366
FIX: Slow performance when you restore a database in SQL Server 2008 R2 or in SQL Server 2008 if CDC is enabled

VSTS BUG: 894849 | 598903
FIX: SQL Server Agent job randomly stops when you schedule the job to run past midnight on specific days in SQL Server 2005, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 653979 | 504524
FIX: "Bad variable type" or "Type mismatch" error when you run an UPDATE CUBE statement that has a custom weighted allocation formula in SSAS 2008 R2 or in SSAS 2008

VSTS BUG: 928496 | 706518
FIX: The KeepFilesForDays setting does not work in SQL Server 2008 Reporting Services

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 10

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site, where You can choose version (for 32-bit, 64-bit, itanium). This release is prepared as multilingual package.

[EN] SQL Server 2008 Service Pack 2 Cumulative Update 10 is available

LOGO__SQLServer2008SP2Microsoft released today two packs of Cumulative Update for SQL Server 2008. In this post I’m writing about SQL Server 2008 Service Pack 2. In this Cumulative Update [10.00.4332.00] Microsoft resolved & fixed two issues in total:

* one issue for SQL Server Engine 
* one issue for SQL Server Manageability 

Below You can find short information about fixed bug:

VSTS BUG: 924226 | 2543687
FIX: Errors when a client application sends an attention signal to SQL Server 2008 or SQL Server 2008 R2

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 10

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update.

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site, where You can choose version (for 32-bit, 64-bit, itanium). This release is prepared as multilingual package.

[PL] Poniedziałek pod znakiem Business Continuity Planning – Disaster Recovery

issa-logo-smallW najbliższy poniedziałek (dwudziestego pierwszego maja bieżącego roku) w Warszawie odbędzie się kolejne (trochę jubileuszowe) piąte spotkanie sypatyków ISSA, OWASP, ISACA pod rozpoznawalną już nazwą InfoTRAMS (Information, Technology, Risk, Audit, Management, Security). Temat przewodni wiosennej edycji spotkania jest mi bardzo bliski, obejmuje bowiem zagadnienia BCP/DR. Będzie więc szansa wysłuchania kilk świetnych prelegentów i praktyków, spotkania koleżanej (zwłaszcza jednej) i kolegów z brnzy oraz dyskusji, duskusji i jeszcze raz dyskusji. Agenda spotkania zapowiada się niezwykle smakowicie:

  • Piotr Dzwonkowski (ISSA Polska) przypomni podstawowe zasady, o których należy pamiętać myśląc o działaniach związanych z tematyką BCP i DRP.
  • Paweł Chojnowski (Lufthansa Systems Poland) przy użyciu minimum słów, ale skutecznie spróbuje udzielić odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czy do ciągłości prowadzą wielkie procedury czy też odporność? Dlaczego działania "projektów BCP" są często przeciwskuteczne? W jakich zakładach jest najlepsza odporność i jak się ją buduje? Czego się wystrzegać?
  • Sebastian Hutny (Bank Zachodni WBK) opowie o praktycznych aspektach zarządzania ciągłością usług IT w BZWBK. Wyjaśni przy tym omówione kluczowe elementy ITSCM w relacji do pozostałych procesów funkcjonujących w organizacji IT. Dowiemy się również o tym: Jak utrzymać ciągłości działania w relacji do oczekiwań Klienta? Jak i co należy testować? Dla kogo tak naprawdę przeznaczona jest dokumentacja? Gdzie szukać sprzymierzeńców w zarządzaniu BCP
  • Jerzy Janowski (Symantec Polska) zajmie się omówieniem strategii backupu w organizacji. Przybliży zagadnienia planowania, tworzenia wymogów i kryteriów odtwarzania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Opowie także o technologiach backupowych wykorzystywanych obecnie w organizacjach.
  • Przemysław Krejza (Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej) podpowie co zrobić jeżeli w sytuacji krytycznej zajdzie konieczność odzyskania utraconych danych. Usłyszymy m.in. o tym: Z jakich usług zewnętrznych można korzystać w związku z danymi w planach DRP? Jakie są najlepsze praktyki w zakresie odzyskiwania danych i co robić bezpośrednio po awarii? Jakie metody stosowane są obecnie do odzyskiwania danych? Na koniec dreszczyk emocji – skuteczność usługi odzyskiwania danych na podstawie statystyk odzyskiwania danych z macierzy.
  • Krzysztof Pulkiewicz (BCP Guide) opowie o roli skutecznego zarządzania incydentami w odniesieniu do BCM. Spróbuje też odpowiedzieć na pytanie czy i na ile skuteczne zarządzanie incydentami wpływa na powodzenie BCM.
  • Jakub Sajkowski (Ernst&Young) w oparciu o przykłady z organizacji, dla których realizował projekty w zakresie BCM postara się odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób właściwie przygotować się na wystąpienie sytuacji kryzysowej (a także jak zweryfikować stan przygotowania organizacji na wystąpienie sytuacji kryzysowej)? Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę po wystąpieniu sytuacji kryzysowej?
  • Sylwia Wystub (ISACA Katowice) spojrzy na temat BCP od niezwykle istotnej strony – strony finansów. Wyjaśni: Jak rozumieć ROSI (Return on Security Investment)? Jak mają się wyniki BIA (Business Impact Analysis) do inwestycji w ciągłość działania? Pomoże również wybrać odpowiednią opcję postępowania analizie ryzyka dla zasobu, jakim jest IT oraz strategię zapewnienia ciągłości usług IT (ICT). No i wreszcie przy pomocy prostych kalkulacji pokaże jak nabrać wiary, że inwestycje w IT mogą się jednak zwrócić.

Dla sympatyków ISACA, członków OWASP i naszych sympatyków – możliwość wolnego wstępu w miarę wolnych miejsc (pierwszeństwo mają członkowie ISSA). Możliwe jest także uczestnictwo płatne (399 pln) – w takim wypadku wstęp oczywiście jest gwarantowany.  Dla członków ISSA Polska, ISACA oraz posiadaczy ważnego certyfikatu CISSP wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Więcej informacji TUTAJ

*** **** ***

Poza spotkaniem (tak mniej więcej po 15:30) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków ISSA Polska. Zapraszamy wszystkich członków na coroczne Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia.