[EN] I’m starting with new blog

A new world, a new blog. In fact, the first of July as a nominee in the category of MVP’s SQL Server I have nothing, but it feels somehow obliged to keep the blog more typical for the MVP. So essentially the basic specs of the three themes: SQL Server, SharePoint and Azure Services. What will come will see, but I also hope that You’ll add this address to favorite [or least frequently visited]. Any comments would be appreciated.

[PL] Startuję z nowym blogiem

Nowy świat, nowy blog. W zasadzie jako nominowany pierwszego lipca MVP w kategorii SQL Server nic nie muszę, ale czuję się jakoś zobowiązany do prowadzenia bloga bardziej typowego dla MVP. Czyli głównie technikalia z trzech podstawowych tematów: SQL Server, SharePoint i Azure Services. Co z tego wyjdzie zobaczymy, mam jednak nadzieję, że również ten adres dodacie do swoich ulubionych (lub przynajmniej częściej odwiedzanych). Wszelkie komentarze będą mile widziane.

"Taste of TechEd 2010" – bezpłatna konferencja online

Połączone siły SharePoint Connections, Dev Pro Connections, Windows IT Pro, SQL Server Magazine oraz prelegenci występujący na niedawnej konferencji Microsoft TechEd North America 2010: Tim Huckaby, Paul Robichaux, Greg Shields, Steve Fox, Paul Thurrott wraz z kilkoma innymi prelegentami organizują w sierpniu specjalną bezpłatną konferencję pod nazwą “Taste of TechEd 2010”. Plan sesji przedstawia się bardzo interesująco (z podziałem na ścieżki ITTrack i Dev):

10:00 AM – 10:30 AM | Keynote
 | Speaker: Paul Thurrott & Michael Otey
10:30 AM – 12:00 PM | Upgrading from Microsoft Exchange Server 2003/2007 to Exchange Server 2010: Tips, Tricks, and Lessons Learned (with intro video from Paul Robichaux and Paul Thurrott)
 | Speaker: Paul Robichaux & Paul Thurrott
10:30 AM – 12:00 PM | Building Rich Internet Applications with Microsoft Silverlight and Microsoft SharePoint Server 2010 (with intro video from Steve Fox of Microsoft)
 | Speaker: Steve Fox
12:00 PM – 12:15 PM | NETWORKING BREAK
12:15 PM – 01:45 PM | Hyper-V and Dynamic Memory in Depth (with intro video from Greg Shields)
 | Speaker: Greg Shields
12:15 PM – 01:45 PM | Tales from the Trenches: Building a Real-World Microsoft Silverlight Line-of-Business Application (with intro video from Tim Huckaby)
 | Speaker: Tim Huckaby
01:45 PM – 02:00 PM | NETWORKING BREAK
02:00 PM – 03:00 PM Sponsor Session
03:00 PM – 04:00 PM Sponsor Session
04:00 PM – 04:15 PM NETWORKING BREAK
04:15 PM – 05:45 PM | See the Largest Mission Critical Deployment of Microsoft SQL Server around the World (with intro video from Stacia Misner)
 | Speaker: Stacia Misner
04:15 PM – 05:45 PM | Understanding the Microsoft Application Server: AppFabric, WF, WCF, and More (with intro video from Zoiner Tejada)
 | Speaker: Zoiner Tejada 

Początek o godzinie 16:00 naszego czasu, 25 sierpnia br. Rejestracja jest dostępna TUTAJ