Producent oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności…

September 4, 2009

Nonsens. W umowie licencyjnej napisane jest, że ponosi:

“…Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD…”

Nie ma tu mowy o pomyłce – PIĘĆ DOLARÓW AMERYKAŃSKICH – ale już za chwileczkę przeczytamy dodatkowy zapis:

“…Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szczególnych, pośrednich ani ubocznych.
Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

· wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz

· roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji lub roszczeń z tytułu złożonych zapewnień, odpowiedzialności o charakterze obiektywnym bądź niedbalstwa lub do odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Niniejsze ograniczenie ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy w sytuacji, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne i inne.”

Mozna więc dochodzić swoich praw i walczyć o wypłatę odszkodowania za poniesione szkody, do wysokości … 5,00 USD.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.